Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak na kontrolu příspěvkových organizací územních samosprávných celků

Daně, účetnictví - nezisková sféra (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.11.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22441

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Anna Velíšková

interní auditorka v praxi, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro veřejnou správu, s osobními praktickými zkušenostmi z této oblasti

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-57/2007 - Hospodaření a kontrola příspěvkových organizací územně samosprávných celků

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Zařazujeme seminář a praktický výklad, který provede účastníky krok za krokem, jak postupovat při kontrole příspěvkových organizací.

Účastníci semináře budou seznámeni s postupem kontroly a získají praktický návod jak obstát v roli finančního kontrolora ve veřejné správě v praxi.

Účastníci získají ucelený pohled na zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, na procedurální zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů a legislativní část zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, která se týká příspěvkové sféry. Navíc účastníci semináře získají návod, jak kontrolovat pomocí tzv. kontrolních listů.

Seminář je určen nejen začínajícím kontrolorům ve veřejné správě, ale i všem ostatním zaměstnancům, kteří plní roli např. interního auditora, kontrolním zaměstnancům, zaměstnancům finančních odborů, těm, kteří provádějí kontrolu u zřízených příspěvkových organizací, u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory, a dále těm, kteří prověřují účinnost vnitřního kontrolního systému v praxi, členům kontrolních a finančních výborů zastupitelstev obcí.

Tematické okruhy:

  • základní informace o vztahu zřizovatele a právnické osoby
  • náležitosti zřizovací listiny
  • finanční hospodaření (majetek, fondy, doplňková činnost)
  • změny v hospodaření
  • porušení rozpočtové kázně
  • kontrola hospodaření a vnitřního kontrolního systému příspěvkových organizací podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění p. p.
  • kontrola podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb., ve znění p. p.
  • kontrolní listy
  • konkrétní příklady z praxe
  • diskuse a vzájemná výměna zkušeností a názorů k dané problematice

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit