Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a člen představenstva ČAK. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti, pod nimiž řídil mimo jiné práce na přijímání nového občanského zákoníku. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Působí jako vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na katedře urbanismu Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Vedle legislativy, práva na informace a témat eGovernmentu se ve své praxi věnuje stavebnímu právu. Byl vedoucím autorského kolektivu expertů, kteří připravili původní návrh nového stavebního zákona, s nímž získal v hlasování veřejnosti titul Zákon roku 2021. Jako jeden z mála právníků obdržel v roce 2016 Českou cenu za architekturu za sepis Pražských stavebních předpisů.

Odborný program

Základní edukační seminář k představení obsahu, důvodů a cílů nového stavebního zákona z pohledu advokáta a účastníků řízení, které zastupuje. Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí účastníci řízení, ale i stavební úřady, dotčené orgány, územní samosprávné celky a soudy. Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví. Pozornost bude věnována i dopadům aktuální odkládací a věcné novely.

Počátkem listopadu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho očekávanou věcnou novelu nového stavebního zákona, návrh zákona o jednotném environmentálním stanovisku a související novely zákonů (sněmovní tisky č. 328, 329 a 330). Těmito zákony má být ještě před nabytím účinnosti změněn nový stavební zákon.

Aktuální a sledované téma reformy stavebního práva, včetně obsahu a důvodů navržených novely, představí na semináři v úterý dne 6. 12. 2022 vedoucí autorského kolektivu původního návrhu nového stavebního zákona, advokát a vysokoškolský učitel Mgr. František Korbel, Ph.D.

Lektor nejen popíše obsah hlavních norem stavebního zákona a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podílel jako vedoucí autorského kolektivu expertů, kteří připravili věcný záměr nového stavebního zákona i původní návrh jeho paragrafového znění.

Program semináře:

 • Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
 • Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
  • původní návrh organizace státní stavební správy
  • vládní a opoziční návrh
  • schválená podoba státní stavební správy a její změny v důsledku připravovaných novel
  • princip integrace a řešení dotčených orgánů
 • Územní plánování
  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD
  • plánovací smlouvy
  • další požadavky obcí
  • soudní přezkum
 • Stavební hmotné právo
  • filozofie novinek a změn
  • územní a technické požadavky na výstavbu
  • vybrané změny složkových předpisů
  • práva a povinnosti osob ve výstavbě
  • prováděcí předpisy a normy
  • kategorizace staveb
  • provádění staveb
  • dokumentace staveb
  • výjimky
 • Stavební procesní právo
  • filozofie novinek a změn
  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • součinnost stavebníka a úřadu
  • věcná a časová koncentrace námitek
  • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu
  • kontrola
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace
 • Změny v soudním přezkumu
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit