Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda - včetně aktuálních informací a očekávaném vývoji (dopady aktuální odkládací a věcné novely) - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termíny

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.10.2022
9.00 - cca 15.00
    —
208370

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

06.12.2022
9.00 - cca 15.00
    —
208371

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Základní edukační seminář k představení obsahu, důvodů a cílů nového stavebního zákona z pohledu advokáta a účastníků řízení, které zastupuje. Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí účastníci řízení, ale i stavební úřady, dotčené orgány, územní samosprávné celky a soudy. Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví. Pozornost bude věnována i dopadům aktuální odkládací a věcné novely.

Lektor nejen popíše obsah hlavních norem stavebního zákona a jeho novel, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podílel jako vedoucí autorského kolektivu expertů, kteří připravili věcný záměr nového stavebního zákona i původní návrh jeho paragrafového znění.

Program semináře:

 • Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
 • Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
  • původní návrh organizace státní stavební správy
  • vládní a opoziční návrh
  • schválená podoba státní stavební správy a její změny v důsledku připravovaných novel
  • princip integrace a řešení dotčených orgánů
 • Územní plánování
  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD
  • plánovací smlouvy
  • další požadavky obcí
  • soudní přezkum
 • Stavební hmotné právo
  • filozofie novinek a změn
  • územní a technické požadavky na výstavbu
  • vybrané změny složkových předpisů
  • práva a povinnosti osob ve výstavbě
  • prováděcí předpisy a normy
  • kategorizace staveb
  • provádění staveb
  • dokumentace staveb
  • výjimky
 • Stavební procesní právo
  • filozofie novinek a změn
  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • součinnost stavebníka a úřadu
  • věcná a časová koncentrace námitek
  • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu
  • kontrola
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace
 • Změny v soudním přezkumu
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit