Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak bezpečně zajistit pohledávku (aktuálně k zajišťovacím a utvrzovacím institutům)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

Člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi potřebují smluvně zajistit dlužníkovo plnění.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na představení hlavních zajišťovacích a utvrzovacích instrumentů, které jsou upraveny v občanském zákoníku: zástavní právo, ručení, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta. Zdůrazněna jsou pravidla, která jsou podstatná pro jejich správné použití, včetně závěrů judikatury (jak té, která je použitelná z předchozí právní úpravy, tak nových rozhodnutí přijatých již za účinnosti nového občanského zákoníku). V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře

Obecné otázky

 • Jaké zajištění je nejvhodnější?
 • Jak se projevují přechodná pravidla na „stará“ zajištění?
 • Co je to jistota a jak dostát povinnosti dát jistotu?
 • Je problematické přezajištění?

Zástavní právo

 • Co může být předmětem zástavního práva?
 • Kdy je vhodné využít budoucí zástavní právo?
 • Kdy vzniká zástavní právo zajišťující budoucí pohledávku?
 • Co je to maximální zástavní právo?
 • Co nesmí obsahovat zástavní smlouva?
 • Jak se sjednává smluvní zákaz zastavení (negative pledge)?
 • Lze si sjednat propadnou zástavu?
 • Je výhodnější vzít pohledávku do zástavy nebo provést zajišťovací postoupení?
 • Jak se zastavuje obchodní závod a jaký dopad má taková zástava na jeho jednotlivé složky (musí se např. takové zástavní právo zapsat k nemovitosti do katastru nemovitostí)?
 • Jaké různé způsoby výkonu zástavního práva si lze sjednat?
 • Je přednostní věřitel chráněn vůči jiným věřitelům?
 • Co je to uvolněná zástava a k čemu ji lze využít?

Ručení

 • Jak vzniká ručení?
 • Jaké postavení nabývá ručitel po splnění za dlužníka?
 • Které dlužníkovi námitky může použít ručitel?
 • Může ručitel započíst dlužníkovu pohledávku?

Zajišťovací převod práva

 • Připouští občanský zákoník fiduciární zajišťovací převod práva?
 • Může věřitel převést vlastnické právo k věci, které má k zajištění, na třetí osobu? Stává se tato osoba vlastníkem?
 • Obstojí dosavadní judikatura k zajišťovacímu převodu práva?

Smluvní pokuta

 • Jak se vyvarovat neurčitosti smluvní pokuty?
 • Za jakých podmínek může soud snížit výši smluvní pokuty?
 • Jak sjednat smluvní pokutu pro případ zrušení závazku?
 • Mohou v ujednání o smluvní pokutě figurovat třetí osoby?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit