Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Průvodce řádným splněním závazku podle NOZ (a dalšími způsoby jeho zániku)

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
01.03.2023
9.00 - cca 16.00
    —
23181

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.

člen advokátní kanceláře PRK Partners, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Komu je seminář určen?

Advokátům, advokátním koncipientům, podnikovým právníkům, členům statutárních orgánů obchodních korporací, živnostníkům, představitelům státních organizací, obcí a krajů, úředníkům a dalším zájemcům, kteří ve své praxi uzavírají smlouvy, musí je plnit nebo plnění očekávají, řeší prodlení dlužníků nebo jejich vadné plnění, rozhodují o započtení či odstoupení od smlouvy, která byla porušena.

Jak je výklad postaven?

Výklad se soustředí na podrobné představení právních pravidel, které regulují splnění závazku – kdo má komu plnit, v jakém čase, na jakém místě, jakým způsobem. Vše je ukázáno na praktických případech a dokumentováno soudními rozhodnutími. V další části semináře je stejným způsobem představena problematika započtení nebo odstoupení od smlouvy a dalších (méně častých) způsobů zániku závazku. Zdůrazněny jsou vždy změny, které jsou podstatné z hlediska nového zákoníku, včetně upozornění, jaké mají dopady do praxe a jak ovlivňují použitelnost dosavadních závěrů judikatury. V průběhu i na konci semináře bude poskytnut prostor pro dotazy účastníků.

Odborný program semináře:

 • Splnění
  • jaký je rozdíl mezi splněním dluhu a splněním závazku?
  • co je to námitka nesplněné smlouvy?
  • může věřiteli poskytnout plnění někdo jiný než dlužník?
  • kdy je splnění vadné?
  • jaké zná zákoník vady a proč je důležité je znát?
  • jaká zákoník stanoví práva z vadného plnění?
  • jaká jsou pravidla pro reklamační proces?
  • kdy vzniká záruka za jakost?
  • kdy musí věřitel přijmout částečné plnění?
  • co je to ztráta výhody splátek?
  • jak funguje kvitance a jak dlužní úpis?
  • kdy se dlužník ocitá v prodlení? A kdy věřitel?
  • k čemu vede prodlení dlužníka?
 • Započtení
  • jaké jsou základní rozdíly mezi jednostranným a smluvním započtením?
  • jako pohledávku lze použít k započtení?
  • je důležité rozlišovat splnitelnost a splatnost dluhu?
  • co je to pohledávka nejistá a neurčitá?
  • proti jaké pohledávce lze započíst?
  • lze započíst proti mzdě či platu?
 • Zánik závazku bez uspokojení věřitele
  • co lze považovat za prominutí dluhu?
  • jaký je rozdíl mezi výpovědí závazku a odstoupením od smlouvy?
  • musejí být důvody pro odstoupení a pro výpověď uvedeny v samotném oznámení?
  • jaký vliv má odstoupení od smlouvy na vlastnické právo třetí osoby?
  • kdy je porušení smlouvy podstatné a kdy nepodstatné a jaký to má vliv na odstoupení od smlouvy?
  • jak zákoník brání šněrovacím smlouvám?

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit