Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Mzdové a platové problémy v praxi mzdové účetní

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.09.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22391

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V poslední době se v závislosti na společensko-ekonomické situaci projevily nové prvky v životě občanů. Jedná se např. o období koronaviru, příchod cizinců, inflační tendence apod. Je pochopitelné, že na tyto okolnosti musí reagovat pracovněprávní předpisy, které ovlivňují sociální situaci zaměstnanců. V této souvislosti byla přijata řada pracovněprávních předpisů. Jedná se zejména o změny v zákoníku práce a v zákoně o zaměstnanosti, dále o úpravy ve mzdové oblasti týkající se minimální, zaručené a průměrné mzdy, ve srážkách ze mzdy, v právech a povinnostech zaměstnanců v postcovidové době, jako je home-office, sdílené pracovní místo apod. V našem semináři se proto soustředíme na nejčastější aktuální problémy, které musí řešit mzdové účetní v pracovněprávní oblasti a v rámci metodické pomoci uvedeme správný legislativní postup.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality
 • Obecné vymezení mzdy a platu
 • Aplikace ustanovení občanského zákoníku v praxi mzdové účetní
 • Může mzdová účetní zastupovat a jednat za zaměstnavatele?
 • Sjednání mzdy a stanovení platu, vnitřní mzdový předpis, kolektivní smlouva
 • Příplatky ke mzdě a platu
 • Je možné snížit mzdu?
 • Jak zajistit rovnost ve mzdách a platech
 • Náhrada mzdy při překážkách v práci, vymezení překážek
 • Srážky ze mzdy
 • Problémy s průměrným výdělkem
 • Navýšení práv nad zákoník práce
 • Finanční příspěvky od úřadu práce zaměstnavatelům, vliv průměrné mzdy na výši příspěvků
 • Mzda u jiného zaměstnavatele při přechodu práv a povinností
 • Mzda při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Odměna v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Problémy v dovolené: delší dovolená, převedení dovolené, náhrada mzdy za dovolenou
 • Jak řešit náhrady při home-office
 • Kdy a jaké odměny v zaměstnání
 • Promlčení a zánik práva (prekluze) ve mzdové agendě
 • Jak vypočítat náhrady při pracovních úrazech a nemocech z povolání (náhrada majetkové a nemajetkové újmy, náhrada za ztrátu na výdělku)
 • Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstev obcí
 • Odměňování úředníků a zaměstnanců územních samosprávných celků
 • Ošetřovné a otcovská dovolená – náhrada mzdy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit