Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.09.2022, 8.9.2022
9.00 - cca 16.30 - 1.den, 9.00 - cca 14.00 - 2. den
    —
22365

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Certifikace/Akreditace

Certifikát IES

Kurz je certifikován mezinárodní společností International Education Society (IES). Účastníci mají možnost získat mezinárodní certifikát IES. Certifikáty jsou standardně vydávány v anglickém a úředním jazyce. K dispozici mohou být i oficiální překlady do dalších jazyků (němčina, francouzština, italština, portugalština a další). Vydání certifikátu je zpoplatněno společností IES.
Podrobnosti...

Cena

Vložné: 5880 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 160 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Tento dvoudenní seminář je určen především pro daňové poradce a specialisty, účetní a další osoby, které si chtějí prohloubit své znalosti platného znění zákona o DPH. Při výkladu bude probrána komplexně podle jednotlivých oblastí problematika uplatňování DPH, včetně změn, které byly provedeny v zákoně o DPH v průběhu roku 2022 a aktuálních metodických informací GFŘ a rozhodnutí ministra financí k problematice DPH. Účastníci budou informování také o připravovaných změnách zákona o DPH od roku 2023. Výklad budou prováděn s využitím příkladů, judikátů Soudního dvora EU a dalších metodických pomůcek i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • vymezení některých základních pojmů,
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2022, včetně předpokládaného zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci od 1. 1. 2023,
 • vymezení místa plnění při dodání zboží, včetně místa plnění při prodeji zboží na dálku,
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb,
 • vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží,
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů,
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku,
 • vystavování daňových dokladů,
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů,
 • opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
 • sazby daně se zaměřením na změny v posledním období, včetně výhledu na rok 2023,
 • praktické dopady prominutí daně při dodání plynu a elektřiny,
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně,
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní,
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu,
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy,
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie,
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty,
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží, včetně vývozu zboží do Velké Británie,
 • uplatňování nároku na odpočet daně,
 • zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022,
 • zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi,
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění,
 • správu DPH v tuzemsku,
 • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení, včetně předpokládaných změn v roce 2023,
 • zvláštní režim jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS),
 • opatření Ministerstva financí v oblasti DPH souvislosti s COVID-19 a situací na Ukrajině.

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a na příkladech vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit