Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Superficiální zásada a její praktické projevy v soudní a právní praxi (vybrané otázky se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR) - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
14.12.2023
9.00 - cca 16.30
    —
209207

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané aspekty tzv. superficiální zásady a její praktické projevy v právní a soudní praxi. Jde o jednu z nejzásadnějších změn, která se v praxi promítá v mnoha různých podobách působících značné potíže.

V rámci semináře budou souhrnněji vysvětlena zejména následující podtémata:

 • východiska právního stavu do 31. 12. 2013 a po 1. 1. 2014
 • přechodná ustanovení občanského zákoníku k pozemkům a stavbám a superficiální zásada (hmotněprávní a procesní souvislosti)
 • superficiální zásada a princip vigilantibus iura scripta sunt
 • nesprávné katastrální zápisy a superficiální zásada
 • formulace žalobních petitů a rozhodnutí soudů v případě sporů z tzv. superficiální zásady
 • procesní postupy v občanském soudním řízení ve vazbě na superficiální zásadu a sdělovací informační činnost soudu
 • zákonná úprava v občanském zákoníku a základní výjimky ze superficiální zásady
 • superficiální a zásada a stále přetrvávající problém tzv. dočasných staveb
 • superficiální zásada a tzv. dobrověrné nabyvatelství a materiální publicita
 • rozhodování o náhradě nákladů občanského soudního řízení a superficiální zásada
 • superficiální zásada u staveb zřízených na vícero pozemcích před 1. 1. 2014
 • superficiální zásada u staveb zřízených na vícero pozemcích po 1. 1. 2014
 • případně další aspekty superficiální zásady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit