Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Aktuální otázky věcných práv se zaměřením na rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Odborný program

V rámci této nové přednášky bude seminář zaměřen na vybrané instituty z oblasti věcných práv, které budou vysvětleny na praktických příkladech a rozhodovací praxi Nejvyššího soudu České republiky. Cílem semináře je seznámit účastníky s těmito některými novými či významnými záležitostmi se zaměřením na propojení hmotněprávních a procesních souvislostí. Bude zdůrazněn rozdíl mezi úpravou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a vysvětleny konkrétní situace, ve kterých se budou tyto instituty uplatňovat.

Program semináře:

SDĚLOVACÍ, INFORMAČNÍ ČINNOST SOUDU V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV

Zde půjde o vysvětlení nového směru rozhodovací praxe senátu 22 Cdo v některých oblastech věcných práv a vysvětlení její podstaty s tím, že nejde o poučovací povinnost v občanském soudním řízení, ale o specifický postup mající za cíl předcházet budoucím sporům mezi účastníky soudního řízení. Tento trend soudní praxe bude vysvětlen v následujících oblastech:

 • přechodná ustanovení
 • řízení o povolení nezbytné cesty a tzv. vícečetnost pozemků
 • nesprávné katastrální zápisy a spory o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • společné jmění manželů (vypořádání společných dluhů)

INSTITUT DOBRÉ VÍRY V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU A JEHO JEDNOTLIVÉ PROJEVY

V rámci institutu dobré víry bude vysvětlena základní změna v rozložení důkazního břemene ve sporech týkajících se dobré víry a vysvětlena v oblastech:

 • přestavek
 • dobrověrné nabyvatelství
 • propojení s úpravou v občanském soudním řádu

ZNEUŽITÍ PRÁVA JAKO KOREKTIVNÍ NÁSTROJ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

V rámci této části bude vysvětlen nový korektivní nástroj občanského, jehož funkci plnil v poměrech ObčZ 1964 institut dobrých mravů:

 • pojem zneužití práva
 • obecné zásady
 • podílové spoluvlastnictví
 • sousedská práva
 • negatorní žaloby
 • vlastnické žaloby
 • užívání cizího prostoru

TZV. SPEKULATIVNÍ NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A JEHO PROJEVY V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH

V této části je zařazena novinka v podobě výkladu tzv. spekulativního nabytí vlastnického práva a jeho faktické projevy v právní praxi:

 • obecná podstata
 • oblast restitucí (stručný exkurs)
 • bezdůvodné obohacení
 • podílové spoluvlastnictví

v případě zůstatku času:

PRINCIPY ROZHODOVÁNÍ O NÁHRADĚ NÁKLADŮ ŘÍZENÍ V OBLASTI VĚCNÝCH PRÁV SE ZAMĚŘENÍM NA ROZHODOVACÍ PRAXI NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY (obecné principy, moderační právo soudu, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, určovací žaloby, nezbytná cesta apod.)

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit