Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nová právní úprava ochrany oznamovatelů protiprávního jednání, tzv. whistleblowingu

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
12.04.2023
9.00 - cca 14.00
    —
23211

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, která má chránit oznamovatele možného protiprávního jednání a která vychází z evropské směrnice a měla být implementována již 17. prosince 2021. Minulá politická reprezentace nicméně nebyla schopna přijmout transpoziční zákon před sněmovními volbami v říjnu 2021 a je tak úkolem současné vlády, aby co nejdříve připravila zákon a předložila jej do českého parlamentu a tím eliminovala možné sankce ze strany Evropské unie.

Podstatou úpravy je, že zaměstnavatelé musejí zabránit, aby vůči oznamovateli protiprávního jednání byla následně uplatněna odvetná opatření, která by jej poškozovala (postihovala za předchozí oznámení). Typickým odvetným opatřením může být, pokud jde o zaměstnance, snížení odměny nebo dokonce jeho propuštění. Tato povinnost se týká všech zaměstnavatelů (i těch s minimálním počtem zaměstnanců) s tím, že ochrana nebude náležet jen zaměstnancům, ale mnohem širšímu okruhu osob, včetně spolupracujících dodavatelů (zejm. OSVČ), členů statutárních a jiných orgánů.

Ochrana se má vztahovat jen na oznámení o skutečnostech, o kterých se oznamovatel dozvěděl při své práci a která se týkají dvanácti důležitých okruhů, jako například životnímu prostředí, jaderné bezpečnosti, praní špinavých peněz, daně z příjmů, zadávání veřejných zakázek nebo ochraně osobních údajů. Většina oblastí se tak bude týkat spíše specifických zaměstnavatelů, na druhou stranu třeba oblast daně z příjmů nebo ochrany osobních údajů bude dopadat na všechny zaměstnavatele.

Druhým pilířem nové úpravy je, že zaměstnavatel, který zaměstnává více než 50 (předchozí návrh zákona, který nebyl schválen, předpokládal nižší limit ve výši 25) zaměstnanců (včetně tzv. dohodářů a částečných úvazků), musí zavést interní oznamovací systém, jehož prostřednictvím může oznamovatel své oznámení také podat (vedle toho může oznámení podat příslušnému správnímu orgánu, který má působnost v příslušné oblasti, popřípadě je možné oznámení předložit Ministerstvu spravedlnosti). Nová úprava má přitom řadu požadavků na fungování vnitřního oznamovacího systému (zejm. pokud jde o striktní zabezpečení důvěrnosti takového systému, ať již půjde o emailovou schránku či telefonní (záznamníkovou) linku), což bude představovat patrně největší administrativní zátěž vyplývající z nové úpravy.

Konečná podoba české právní úpravy není v této chvíli známá – z pohledu zaměstnavatelů lze jen doufat, že nový zákon bude střídmější než návrh předchozí vlády, který šel značně nad požadavky evropské směrnice a kdy hrozilo zvýšené riziko zneužívání právní úpravy problematickými zaměstnanci.

Seminář bude zaměřen na pracovněprávní aspekty, tedy podávání oznámení zaměstnanci standardních zaměstnavatelů (nikoliv třeba oznámeními souvisejícími s činností obcí nebo oznámeními státních zaměstnanců).

Obsah:

  • Představení oblastí, ve kterých budou oznamovatelé protiprávního jednání chráněni proti odvetným opatřením (jak uvedeno výše, okruh dle české úpravy je velmi široký)
  • Vysvětlení, kdo spadá do skupiny chráněných osob – nejedná se jen o zaměstnance, ale i o statutární orgány, spolupracující OSVČ, zájemce o práci, kandidáty či dobrovolníky apod. Chráněny budou i další osoby, které oznamovatelům v souvislosti s jejich oznámením pomohou.
  • Specifikování, jaká opatření budou považována za odvetná (může jít i o odebrání benefitu, neprodloužení smlouvy na dobu určitou apod.) a kdy naopak bude opatření možné obhájit v případném soudním sporu (v závislosti na konkrétních okolnostech případu)
  • Představení způsobů, jak bude možné oznámení podat – oznámení bude možné realizovat i externími kanály (nejenom v rámci vnitřního systému zaměstnavatele)
  • Podrobně bude vysvětleno, jak má povinný interní oznamovací systém vypadat a jak s ním má nakládat tzv. příslušná osoba (osoba odpovědná za posuzování a vyřizování oznámení)
  • Budou zmíněny i možnosti outsourcování či sdílení oznamovacího systému
  • Představeny budou i sankce (pokuty), které hrozí především zaměstnavatelům, například pokud nezavedou řádně povinný oznamovací systém nebo pokud nezabrání v přijetí odvetného opatření
  • Diskuse s účastníky na probraná témata. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví otázky již v průběhu semináře.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit