Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po zavedení GDPR a s důrazem na aktuální přístup ÚOOÚ

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.10.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22344

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Jaroslav Škubal

advokát České advokátní komory, od roku 2006 působí jako usazený euroadvokát také na Slovensku. Spolupracuje s advokátní kanceláří PRK Partners, kde v současné době vede pracovněprávní oddělení v Praze a Bratislavě. V rámci advokátní praxe se věnuje mimo jiné přípravě smluvní dokumentace pro zaměstnance včetně top manažerů, řešení postupu při propouštění zaměstnanců a restrukturalizacích, nakládání s osobními údaji zaměstnanců nebo vysílání zaměstnanců.

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 160 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je poskytnutí přehledu o právní úpravě nakládání s osobními údaji v každodenní personalistické praxi, zejména s ohledem na časté chyby zaměstnavatelů a možné sankce za nedodržení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů. Účastníci semináře získají přehled, jak mají při nakládání s osobními údaji postupovat, a to jak vůči samotným zaměstnancům (respektive zájemcům o práci a bývalým zaměstnancům), tak i Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ačkoliv pandemická situace otázku nakládání s osobními údaji poněkud upozadila, stále se jedná o aktuální téma, kdy zaměstnavatelům hrozí vysoké sankce.

Výklad bude zaměřen na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) účinné od roku 2018 a také na české předpisy (především pracovněprávní), které dávají právní rámec, kdy dochází k nakládání s údaji zaměstnanců (jde o jakési mantinely, ve kterých se uplatňují principy GDPR).

V rámci výkladu budou vysvětleny hlavní principy právní úpravy nakládání s osobními údaji zaměstnanců, kandidátů (zájemců o práci) a stručně i bývalých zaměstnanců. Budou zmíněna doporučení ohledně interní dokumentace, a to zejména směrnice o nakládání s údaji zaměstnanců a kandidátů, informace o zpracování a případných souhlasů s dílčím zpracováváním údajů ze strany zaměstnanců a kandidátů, na které klade právní úprava (GDPR) vysoké požadavky, zejména pokud jde o jejich obsah a srozumitelnost. Rovněž je nutné mít pod kontrolou (a smluvně ošetřit) i předávání údajů externím obchodním partnerům, zejména poskytovatelům služeb (např. externí mzdové účtárně, benefitním společnostem apod.). Nutné je pochopitelně rovněž zabezpečit osobní údaje, ať se jedná o listinné osobní spisy, tak především o údaje zpracovávané automatizovaně (zejm. v rámci HR informačních systémů). Výklad se bude věnovat i rozhodnutím ÚOOÚ, který se v nedávné době vyjádřil (a to bohužel i ve formě uložení pokuty) k řadě otázek, jako například používání docházkových/vstupních systémů založených na otisku prstu zaměstnanců, používání biometrických podpisů nebo ukládání zbytných kopií dokumentů v osobních spisech zaměstnanců.

Významná část semináře bude věnovaná i monitoringu zaměstnanců, respektive narušování soukromí zaměstnanců, které od roku 2017 mohou kontrolovat a sankcionovat také inspektoráty práce. Ty přitom mohou mít i jiný – striktnější – přístup než doposud zastával ÚOOÚ. Zejména nelze vyloučit, že třeba i několik let provozovaný kamerový systém (navíc před účinností GDPR řádně registrovaný u ÚOOÚ) bude inspekcí práce posouzen jako nepřiměřené narušení soukromí zaměstnanců. Současně bude zmíněna i změna v přístupu ke kamerovým systémům bez uchovávání obrazového záznamu (která nově spadají rovněž pod zpracování osobních údajů).

Seminář je určen zaměstnavatelům zaměstnávajícím zaměstnance podle zákoníku práce, nikoliv státních zaměstnanců (zaměstnaných na základě zákona o státní službě a dalších zvláštních předpisů).

Seminář se zaměří zejména na následující okruhy:

 • 1. Úvod do problematiky nakládání s osobními údaji zaměstnanců
  • zhodnocení právní úpravy v ČR
  • vysvětlení hlavních změn, které přinesla nová právní úprava v rámci EU – GDPR
 • 2. Výklad jednotlivých okruhů GDPR
  • základní principy zpracování osobních údajů
  • informační povinnost vůči zaměstnancům
  • vysvětlení případů, kdy je nutné mít souhlas zaměstnanců (kandidátů) a kdy má zaměstnavatel jiný titul ke zpracování, zejména plnění zákonných či smluvních povinností nebo existence oprávněných zájmů
  • vysvětlení práv zaměstnanců (kandidátů či dalších subjektů údajů), například právo na přenositelnost údajů nebo právo být zapomenut
  • povinnost zabezpečit ochranu osobních údajů
  • podmínky spolupráce se zpracovateli údajů, například externími mzdovými účtárnami, dodavateli software, závodními lékaři apod.
 • 3. Praktické případy nakládání s osobními údaji za
  • nakládání s životopisy zájemců o práci (v průběhu výběrového řízení a po jeho skončení)
  • vedení osobního spisu a další nezbytné zpracování údajů zaměstnanců pro vedení personálně-mzdové agendy, zejména v návaznosti na uložení pokuty ze strany ÚOOÚ zaměstnavatelům, kteří do spisů zakládali nadbytečné dokumenty (kopie občanských průkazů, kartiček zdravotních pojišťoven, rodné či oddací listy apod.)
  • použití fotografií zaměstnanců mimo osobní spis (zejm. na intranetu, internetu a PR materiálech zaměstnavatele)
  • použití docházkových systémů založených na otisku prstu či scanu obličeje, které ÚOOÚ nedávno zpochybnil
  • předávání osobních údajů do zahraničí, zejména mateřské společnosti zaměstnavatele
  • uchovávání osobních údajů po ukončení pracovněprávního vztahu
  • monitoring zaměstnanců – monitoring emailů, použití internetu, kamerové systémy, nahrávání telefonních hovorů, GPS či kamery ve služebních autech
 • 4. Závěr a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit