Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Veřejné zakázky: zadáváme stavební práce - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.10.2022
9.00 - cca 15.00
    —
208285

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Čermák

působí jako právník na Českém vysokém učení technickém v Praze a Masarykově univerzitě v Brně, je majitelem poradenské společnosti CERAP, s.r.o. a působí jako externí konzultant v oblastech složitých veřejných zakázek u řady zadavatelů. Ve své praxi se zaměřuje zejména na veřejné zakázky na informační systémy a stavební práce.

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Veřejné zakázky na stavební práce jsou „královskou disciplínou“ zadávání veřejných zakázek – jsou často nákladné, při špatné administraci a nedostatečné přípravě zadávacích podmínek veřejné zakázky se zadavateli (a lidem, kteří posléze vysoutěžené stavby musí užívat) mohou velmi vymstít. N rozdíl od ostatních veřejných zakázek práce zakázkáře nekončí výběrem dodavatele, ale právě naopak teprve začíná v průběhu realizace stavby…

Na prakticky orientovaném semináři založeném na zadávací praxi lektora aktuální rozhodovací praxi správních a soudních orgánů se pokusíme „královskou disciplínu“ lépe ovládnout.

Program semináře:

  • Veřejná zakázka na stavební práce – vymezení pojmu, sporné případy, typy vhodných zadávacích řízení, specifika;
  • Předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli VZ na stavební práce – jak je vést a dozvědět se potřebné informace?
  • Související veřejné zakázky s veřejnou zakázkou na stavební práce – VZ na projektovou dokumentaci vč. VZ na zhotovení BIM, TDS, BOZP;
  • Příprava zadávacích podmínek na VZ na stavební práce – specifika a rizika;
  • Smlouva o dílo – náležitosti, esenciality, tipy, možnosti užití smluvních standardů;
  • Projekty a veřejné zakázky typu Design & Build – postupy zadávacího řízení, způsoby soutěže;
  • Výběr dodavatele – možnosti a postupy hodnocení kvality – náklady životního cyklu, postupy typu BVA;
  • Problematika způsobilosti a kvalifikace;
  • Problematika nabídky – změna vs. vysvětlení nabídky.
  • Změny závazků vzešlých ze soutěže na veřejnou zakázku – problematika podstatné a nepodstatné změny smlouvy, jak užívat a vykládat ust. § 222 (jednotlivé odstavce – limity, aplikace, procesování), vyhrazené změny závazku.

Očekává se živá diskuse s účastníky založená na jejich vlastních zkušenosti a kazuistice.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit