Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Kdy, proč a jak vybírat místní poplatky

Finanční právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Zdeňka Jirásková

vedoucí oddělení místních poplatků Ministerstva financí, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka IMS Ministerstva vnitra

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-294/2022 - Místní poplatky

Odborný program

Seminář je určen pro úředníky územních samosprávných celků, do jejichž pracovní náplně patří místní poplatky a jejich správa. Cílem semináře je seznámit úředníky s danou problematikou komplexně, tj. nejen vymezit konstrukční prvky jednotlivých místních poplatků a jejich správu, ale také vysvětlit charakter místních poplatků a jejich účel. Seminář je doplněn aktuálními poznatky a řešením otázek, které vyvstaly z praxe a bude upozorněno i na nejčastější nesprávnosti, kterých se dopouští někteří správci místních poplatků při jejich správě. Seminář je určen i pro úředníky, kteří začínají svou praxi v dané oblasti.

Program semináře:

 • Jednotlivé místní poplatky, jejich konstrukční prvky
  • a to především s ohledem na změny zákona o místních poplatcích vyplývajících z posledním novel zákona (poplatek ze psů, poplatek z pobytu, poplatek za užívání veřejného prostranství, poplatky za komunální odpad a další)
  • rozdíly mezi poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
  • upozornění na poznatky z nesprávné praxe při aplikaci zákona
  • nejčastější dotazy týkající se jednotlivých místních poplatků
 • Zavedení a správa místních poplatků
  • obligatorní a fakultativní náležitosti obecně závazné vyhlášky s upozorněním, co do obecně závazných vyhlášek nepatří
  • vymezení ohlašovací povinnosti, jako povinnosti nepeněžité povahy, lhůty pro její plnění a sankce za její nesplnění
  • postup správce poplatku v řízení, jehož cílem je správné zjištění, stanovení a zajištění úhrady poplatku
  • nejčastější dotazy týkající se správy místních poplatcích
 • Otázky a odpovědi, individuální konzultace

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit