Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Umísťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stávajícího a nového stavebního zákona - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.05.2023
9.00 - cca 14.30
    —
209109

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Stanislava Neubauerová

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

JUDr. Jana Vašíková

právnička Kanceláře veřejného ochránce práv, členka České společnosti pro stavební právo, přednáší a publikuje v oblasti stavebního práva.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-201/2022 - Umisťování, povolování a kolaudace staveb ve správních řízeních i zjednodušených postupech dle stavebního zákona - webinář

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Stavební zákon je základním právním předpisem, který stanoví pravidla umístění, povolení a užívání nejrůznější stavebních záměrů. Jde o právní normu, která prošla častými novelizacemi. V roce 2021 byl přijat zcela nový stavební zákon, který byl publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 283/2021 Sb. Aktuálně jsou projednávány další novely nového stavebního zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

Obsahem interaktivního semináře je objasnění základních pojmů a vazeb při umisťování, povolení a kolaudaci staveb dle současné a dle právě schvalované právní úpravy stavebního zákona. Lektorky objasní, které stavební záměry projednávají obecné a které speciální stavební úřady. Seminář se věnuje otázkám, jaké jsou vzájemné vazby mezi základními subjekty v řízeních podle stavebního zákona, se zaměřením na stavebníka, sousedy, projektanta, osobu vykonávající stavební dozor a dotčené orgány. Účastníci semináře se dozvědí, jakými postupy lze dosáhnout umístění, povolení a kolaudace stavebního záměru a jaká jsou úskalí jednotlivých řízení (postupů). Dostatečný časový prostor bude věnován novinkám povolovacích procesů, kolaudace, účastenství v řízení, nepovoleným stavbám i kontrolní činnosti podle nového stavebního zákona. Nebudou chybět konkrétní praktické případy a jejich řešení.

Seminář je určen pro každého, kdo si potřebuje ujasnit pravidla hlavních řízení a postupů podle stavebního zákona s výhledem na novinky, které přinese očekávaný stavební zákon. Ocení ho zaměstnanci obecných a speciálních stavebních úřadů všech stupňů, kteří tuto agendu vykonávají teprve krátce. Je rovněž vhodný pro zástupce obcí či měst, kteří řeší stavební záležitosti v pozicích investorů nebo vlastníků sousedních nemovitostí. V neposlední řadě seminář zaujme advokáty, pracovníky na trhu s realitami a zástupce korporátních společností, kteří řeší stavební kauzy klientů.

Z programu semináře:

  • Úvod do veřejného stavebního práva: právní rámec, základní subjekty a jejich vztahy (soustava stavebních úřadů, dotčené orgány, stavebník, projektant, stavební dozor, stavební podnikatel) základní pojmy (co je a není stavba, změny stavby, druhy staveb, terénní úpravy, zařízení, záměry tzv. volného režimu), základní formy rozhodování v území (správní rozhodnutí, souhlas stavebního úřadu, opatření obecné povahy), informační systémy dle současného a připravovaného stavebního zákona.
  • Povolení záměrů dle současného stavebního zákona: formy umístění a povolení staveb (územní rozhodnutí a jejich druhy, územní souhlas, zjednodušené územní řízení, stavební povolení, souhlas s provedením ohlášené stavby), procesní otázky (zahájení řízení, okruh účastníků řízení a jejich námitky), výsledky řízení (rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu, jejich obsah, platnost, změna, opravné prostředky).
  • Povolení záměrů dle nového stavebního zákona: povolení stavebních záměrů (stavby nebo zařízení), povolení nestavebních záměrů (např. terénní úpravy, dělení nebo scelování pozemků), procesní otázky (obsah žádosti, okruh účastníků řízení, bytové spoluvlastnictví), výsledky řízení).
  • Kolaudace (užívání) záměrů dle současného stavebního zákona: formy uvedení stavby do užívání (kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí), záměry, které se nekolaudují, předčasné užívání a zkušební provoz, změny v užívání (souhlas vs. rozhodnutí o povolení změny v užívání)
  • Kolaudace (užívání) záměrů dle nového stavebního zákona: kolaudační rozhodnutí, záměry, které se nekolaudují, předčasné užívání, zkušební provoz, změny v užívání a zrychlené povolení změny v užívání.
  • Specifické situace dle současného a nového stavebního zákona: společná řízení a postupy stavebního úřadu, certifikát autorizovaného inspektora, rámcové povolení, pasportizace, řízení o nepovolené stavbě apod.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit