Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Stavební zákon na úseku územního rozhodování a aktuální informace o novém stavebním zákonu, jeho novelách i očekávaném vývoji - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Marcela Pavlová

do října 2021 náměstkyně pro řízení sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, spolupodílela se na legislativní přípravě novel stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu a na novém stavebním zákonu, zkušební komisařka pro zvláštní část zkoušek odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-891/2022 - Územní rozhodování podle stavebního zákona - webinář

Odborný program

Seminář je určen pracovníkům stavebních úřadů, dotčených orgánů, investorům, projektantům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se výstavba nějakým způsobem dotýká.

Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení platného zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na úseku územního rozhodování, včetně vedení společného územního a stavebního řízení. Součástí semináře bude též výklad ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. (nový stavební zákon) v části týkající se struktury stavební správy, povolování, užívaní a odstraňování staveb. V rámci semináře budou podány i aktuální informace o schválených či projednávaných novelách nového stavebního zákona, dopady jejich změn a očekávaný vývoj. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

Stavební zákon

 • Obecné informace
  • závazná stanoviska orgánu územního plánování koordinující využití území
  • majetkoprávní doklady pro umístění a povolení záměru
  • účast veřejnosti v řízeních podle stavebního zákona
 • Problematika části třetí stavebního zákona v rozsahu:
  • záměry, které nevyžadují územní rozhodnutí ani stavební povolení
  • druhy územních rozhodnutí
  • územní řízení
  • územní řízení s posouzením vlivu na životní prostředí
  • společné územní a stavební řízení
  • zjednodušené územní řízení
  • veřejnoprávní smlouva
  • územní souhlas
  • společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášené stavby

Rozhodování o stavebních záměrech podle nového stavebního zákona - AKTUÁLNĚ

Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit