Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Daň z příjmů právnických osob ve vazbě na účetnictví za rok 2022 a novinky od roku 2023 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Odborný program

Odborný program semináře:

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE

Výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2022, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2022 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo. Výklad bude zaměřen zejména na:

 • rekapitulace významných oblastí v účetních předpisech (například kategorizace účetních jednotek, kategorizace konsolidačních skupin, definování a stanovení účetních povinností, změny v účetní závěrce, oceňování a vykazování vybraných aktiv apod.),
 • změny v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví a v českých účetních standardech platných pro rok 2022 a případně pro následující rok,
 • vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
 • další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB

Obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (nejen obchodních společností a družstev) pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2022 a informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2023, a to zejména:

 • Informace o aktuálním stavu legislativy
  • připomenutí nejdůležitějších posledních změn ve zdaňování příjmů právnických osob
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • peněžní příspěvek na stravování a srovnání s režimem stravenek
  • trvalé a přechodné úpravy v oblasti majetku
  • zvýšení a rozšíření odpočtu darů ve prospěch subjektů a osob z Ukrajiny
 • Novelizace pokynu D-22
 • Rozinky:
  • z úprav výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně
  • k majetku a výrobku plnícího funkci stavby - § 108 stavebního zákona
  • k pohledávkám
  • povinnosti pronajímatele a nájemce při nájmu majetku, včetně zásahů do majetku charakteru technického zhodnocení
  • mzda a plnění vedle mzdy/benefity – klíčové znaky pro rozlišení a na co si dát pozor při poskytování benefitů

Nezapomeneme ani na zajímavé judikáty a příspěvky na KV KDP

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit