Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Opatření obecné povahy

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
15.09.2023
9.00 - cca 14.30
    —
23264

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-503/2015 - Opatření obecné povahy

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Obsahem přednášky je podrobný výklad ustanovení správního řádu týkajících se opatření obecné povahy počínaje přípravou a projednáváním návrhu jak v rámci veřejné správy, tak i s dotčenými osobami a konče přezkumem zákonnosti vydaného opatření obecné povahy v přezkumném řízení. Přednáška zohledňuje dosavadní judikaturu a v rámci obecně pojatého tématu přednášky i některé úpravy opatření obecné povahy ve zvláštních zákonech, zejména stavebním zákoně.

Přednáška je určena pro úředníky správních orgánů, které mají pravomoc vydávat opatření obecné povahy v jednotlivých oblastech veřejné správy, jakož i správních orgánů, které mají jako nadřízené orgány pravomoc přezkoumávat zákonnost opatření obecné povahy v přezkumném řízení. Výklad je orientován obecně na ustanovení správního řádu, příklady ze zvláštních zákonů slouží jen k praktickému dokreslení obecných institutů.

Program semináře:

 • Opatření obecné povahy jako zvláštní druh správního aktu
 • Opatření obecné povahy a jeho vztah k dalším formám činnosti správních orgánů, zejm. rozhodnutím a právním předpisům
 • Podmínky pro vydání opatření obecné povahy (formální a materiální pojetí)
 • Projednávání návrhu opatření obecné povahy
  • s dotčenými orgány
  • s dotčenými osobami
 • Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy
 • Rozhodnutí o námitkách – jeho povaha a přezkoumávání
 • Schválení, vyhlášení a účinnost opatření obecné povahy
 • Použití ustanovení části první a druhé při vydávání opatření obecné povahy
 • Přezkum zákonnosti opatření obecné povahy v přezkumném řízení

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit