Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nájem bytu a domu a prostor za účelem podnikání v novém občanském zákoníku - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.10.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208250

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Pavlína Brzobohatá

předsedkyně senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující ve věcech nájmu, sporů o vyklizení bytu či domu, ve věcech nájmu nebytových prostor a pozemků, ve věcech společenství vlastníků bytových jednotek apod.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář přináší podrobný výklad zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, a to v části upravující nájem bytu a prostor za účelem podnikání. Cílem semináře je zprostředkovat poznatky v této oblasti nabyté za dobu účinnosti nové právní úpravy, upozornit na výkladové nejasnosti, které praxe přináší. Výklad vychází zejména z judikatury Nejvyššího soudu.

Program semináře:

Nájem bytu a domu

 • předmět nájmu, kogentnost úpravy, práva a povinnosti stran, nájemní smlouva
 • nájemné
  • výše
  • prodlení, výše úroků z prodlení
  • zvyšování
  • jistota
  • smluvní pokuta
 • služby a pokuta podle § 13 z. č. 67/2013 Sb.
 • bydlení dalších osob
 • skončení nájmu
  • prolongace
  • přechod nájmu
  • smrt nájemce
  • výpověď (náležitosti, výpovědní doba, důvody, přezkum oprávněnosti)
  • odevzdání bytu, vyklizení
 • družstevní byt
 • společné bydlení manželů

Nájem prostor za účelem podnikání

 • účel nájmu
 • dispozitivnost úpravy
 • práva a povinnosti stran
 • skončení nájmu
  • na dobu určitou
  • na dobu neurčitou
  • výpovědní doba
  • výpověď, námitky, přezkum oprávněnosti
 • náhrada za převzetí zákaznické základny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit