Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Odborný program

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání a obsahu smluv. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, jakož i související soudní rozhodnutí. Stranou neponechá ani "spotřebitelskou" novelu provedenou zák. č. 374/2022 Sb. Pozornost bude věnována zejména praktické využitelnosti uvedených institutů v obchodním a právním životě.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  • jak poznat kogentní pravidla a jaké jsou následky jejich porušení
  • veřejný pořádek
  • dobré mravy, příklady a následky rozporu s nimi
  • hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  • hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  • překvapivá změna okolností v kontextu ekonomických turbulencí
 • uzavírání smlouvy
  • předsmluvní odpovědnost
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • význam rámcové smlouvy
 • obchodní podmínky, adhesní smlouvy, zneužívající klauzule
  • pojem obchodních podmínek, jejich inkorporace do smlouvy
  • konfliktní obchodní podmínky
  • překvapivé klauzule v obchodních podmínkách
  • jednostranná změna obchodních podmínek
  • pojem adhesních smluv
  • nevýhodná ujednání v adhesních smlouvách
  • zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit