Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva a další právní jednání včetně spotřebitelské novely - vznik a obsah smluv a limity smluvní volnosti - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
04.12.2023
9.00 - cca 17.00
    —
209127

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání a obsahu smluv. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, jakož i související soudní rozhodnutí. Stranou neponechá ani "spotřebitelskou" novelu provedenou zák. č. 374/2022 Sb. Pozornost bude věnována zejména praktické využitelnosti uvedených institutů v obchodním a právním životě.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  • jak poznat kogentní pravidla a jaké jsou následky jejich porušení
  • veřejný pořádek
  • dobré mravy, příklady a následky rozporu s nimi
  • hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  • hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  • překvapivá změna okolností v kontextu ekonomických turbulencí
 • uzavírání smlouvy
  • předsmluvní odpovědnost
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • význam rámcové smlouvy
 • obchodní podmínky, adhesní smlouvy, zneužívající klauzule
  • pojem obchodních podmínek, jejich inkorporace do smlouvy
  • konfliktní obchodní podmínky
  • překvapivé klauzule v obchodních podmínkách
  • jednostranná změna obchodních podmínek
  • pojem adhesních smluv
  • nevýhodná ujednání v adhesních smlouvách
  • zneužívající klauzule ve spotřebitelských smlouvách

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit