Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouva a další právní jednání - vznik, obsah a zánik smluv a limity smluvní volnosti

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.05.2023
9.00 - cca 17.00
    —
23165

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Robert Pelikán,Ph.D.

v současné době odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, partner advokátní kanceláře Wolf Theiss. Od března roku 2015 do června roku 2018 byl ministrem spravedlnosti ČR.

Cena

Vložné: 3290 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář si klade za cíl provést účastníky ustanoveními a praktickými dopady nového civilního práva, které se týkají uzavírání a obsahu smluv a zániku závazků z nich vzniklých. Výklad zmapuje momentální stav odborné diskuse o interpretaci nejvíce sporných pravidel, jakož i související soudní rozhodnutí. Pozornost bude věnována zejména praktické využitelnosti uvedených institutů v obchodním a právním životě.

Seminář se zejména zaměří na následující okruhy otázek:

 • obecné limity smluvní volnosti v novém civilním právu
  • dispozitivnost a kogentnost v novém právu
  • veřejný pořádek, dobré mravy (kdy je dle judikatury úrok / úrok z prodlení / smluvní pokuta nemravně vysoká, další judikované případy nemravnosti / nepoctivosti ujednání či výkonu práva)
  • hrubý nepoměr vzájemných plnění (lichva, neúměrné zkrácení)
  • hrubý nepoměr v podnikatelských vztazích
  • překvapivá změna okolností
  • ochrana spotřebitele
  • ochrana slabší strany (adhesní smlouvy)
 • uzavírání smlouvy
  • možná dohoda o způsobu kontraktace
  • nabídka a její přijetí
  • reklama, výloha či katalog jako nabídka smlouvy vs. veřejná nabídka
  • smlouva i bez (plně) srovnané vůle stran
  • obchodní podmínky a jejich inkorporace do smlouvy
  • význam rámcové smlouvy
 • zánik závazku
  • splnění, vadné splnění, plnění aliud
  • nemožnost plnění
  • odstoupení
  • odpovědnost za vady

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit