Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemajetková újma podle nového občanského zákoníku - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.11.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209070

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

V obecném pojetí se za nemajetkovou újmu považuje jakákoliv újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Zpravidla se jedná o zásah do života, zdraví, cti, vážnosti, důstojnosti či soukromí osoby apod. Následky takové újmy bývají velmi závažné a v konečném důsledku se mohou projevit i v majetkových poměrech poškozeného. Cílem semináře je provést účastníky základními východisky tohoto relativně nového právního institutu a pokusit se vyložit, jakými pravidly se bude řídit právní praxe při stanovení podmínek a rozsahu odčinění různých typů nemajetkové újmy. Stranou nezůstane ani Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (§ 2958 o. z.) a aktuální judikatura k náhradě za usmrcení či závažné zdravotní postižení osoby blízké (§ 2959 o. z.). Rozebrány budou též některé procesní otázky, včetně specifik uplatňování nároků v adhezního řízení.

Program:

 • Pojem nemajetkové újmy
 • Forma a rozsah odčinění
 • Chráněné statky podle § 2956 o. z.
 • Zvláštní případy podle § 2971 o. z.
 • Ztráta osoby blízké (§ 2959 o. z.)
 • Ublížení na zdraví (§ 2958 o. z.)
 • Metodika k § 2958 o. z.
 • Adhezní řízení
 • Procesní specifika uplatňování nároků u soudu
 • Aktuální judikatura
 • Diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit