Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Odpovědnost specializovaných profesí za škodu

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.09.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22263

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR, rozhoduje o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody

Cena

Vložné: 3090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 160 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Na semináři bude probrána odpovědnost za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou podle § 2950 o. z. a vztah této úpravy k odpovědnosti různých specializovaných profesí ve zvláštních zákonech. Bude tedy řešena zejména odpovědnost za újmu ve zdravotnictví a při výkonu veřejné moci (zde se aktuálně rozvíjí i výklad otázek zásahu do osobnostních práv ze strany prezidenta republiky, ministra a dalších úředních osob). Tradičně obsáhlou judikaturu k odpovědnosti advokáta doplní rozbor nově formulovaných podmínek odpovědnosti soudního znalce a tlumočníka (účinnost od 1. 1. 2021). Prostor bude věnován i odpovědnosti dalších specializovaných profesí (např. pojišťovací zprostředkovatel, daňový poradce). Výklad bude proveden zejména na podkladě již existující judikatury Nejvyššího soudu, rozbor zásadních rozhodnutí podle dřívější úpravy bude doplněn i úvahou o jejich využitelnosti podle nového občanského zákoníku.

Témata:

  • základní podmínky vzniku povinnosti hradit újmu podle § 2950 o. z.
  • vztah § 2950 o. z. k odpovědnosti příslušníků specializovaných profesí
  • § 2950 o. z. ve zdravotnictví
  • činnost notáře a soudního exekutora
  • odpovědnost státu a územních samosprávných celků za výkon veřejné moci
  • odpovědnost advokáta za škodu při výkonu advokacie
  • odpovědnost soudního znalce
  • další specializované profese
  • diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit