Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy včetně novinek

Finanční právo (seminář)

Lektor/lektoři

kpt. Mgr. Dušan Ernest

Generální ředitelství cel, celní odbor, oddělení netarifních opatření

Mgr. Josef Kobsinek

dříve pracoval na Generálním ředitelství cel, odborník na kontrolní režimy

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou mezinárodních kontrolních režimů v průběhu celního řízení, zejména s ohledem na problematiku zboží dvojího užití, jeho identifikace, problematiku mezinárodních sankcí a vojenského materiálu. Účastníci budou samozřejmě informováni rovněž o novém NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití. Seminář by měl poskytnout odpovědi na základní otázky plynoucí z celního řízení a podat základní informace vývozcům, dovozcům, nebo deklarantům projednávajícím předmětné komodity jako jsou např. identifikace zboží, kontrolní orgány, průběh celního řízení, licence a povolení, problematika kontroly v oblasti mezinárodních sankcí apod.

Seminář je určený pro pracovníky, kteří se věnují celnímu řízení u zboží, které může být zbožím dvojího užití, vojenským materiálem, nebo podléhá mezinárodním sankcím (např. vývoz a dovoz z/do Ruské federace, Ukrajiny, KLDR, Sýrie, Íránu apod.) Jedním z cílů semináře je poskytnout praktické informace vedoucí k identifikaci výše uvedeného zboží. Dále bude také seminář rozšířen o základní informace v oblasti zákazů a omezení bezpečnostní charakteru vztahující se k celnímu řízení.

Program semináře:

 • Úvod do problematiky
  • Co jsou mezinárodní kontrolní režimy
  • Jednotlivé mezinárodní kontrolní režimy
  • Mezinárodní kontrolní režimy a zboží dvojího užití, vojenský materiál a mezinárodní sankce
  • Problematika vojenského materiálu
  • Problematika mezinárodních sankcí
  • Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
 • Problematika vojenského materiálu
  • Co je vojenským materiálem
  • Možné způsoby vedoucí k identifikaci vojenského materiálu, praktické příklady, rozdíl mezi civilním a vojenským materiálem
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Proces celního řízení
 • Problematika mezinárodních sankcí
  • Co jsou mezinárodní sankce
  • Uplatňování mezinárodních sankcí s ohledem na aktuální politickou situaci ve světě (zpřísňování a uvolňování mezinárodních sankcí)
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Proces celního řízení
 • Zboží dvojího užití
  • Co je zbožím dvojího užití
  • Legislativní rámec problematiky zboží dvojího užití
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Úvod do NR č. 428/2009, resp. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
 • Identifikace zboží dvojího užití
  • Jak identifikovat zboží dvojího užití, rozdíl mezi zbožím dvojího užití a vojenským materiálem
  • Možné cesty k identifikaci zboží dvojího užití
  • Práce s NR č. 428/2009 a s nařízením 2021/821 včetně přílohy I: seznamu zboží dvojího užití
  • Praktické příklady
 • Ostatní zákazy a omezení bezpečnostního charakteru
  • Typologie „ostatních zákazů a omezení“
  • Spolupráce s orgány dozoru
  • Legislativní rámec ostatních zákazů a omezení
 • Vysvětlení některých způsobů identifikace zboží dvojího užití a vojenského materiálu
 • Práce s otevřenými zdroji: TARIC, EUR-lex, internetové stránky státních orgánů atd.
 • Shrnutí problematiky mezinárodních sankcí a ostatních zákazů a omezení z pohledu celního řízení
 • Shrnutí problematiky mezinárodních kontrolních režimů s ohledem na problematiku zboží dvojího užití a vojenského materiálu při celním řízení
 • Prostor pro diskuzi

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit