Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Novinky ve zdaňování mezd v roce 2022 a 2023 a příprava na roční zúčtování záloh

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
19.12.2022
9.00 - cca 13.00
    —
22254

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Katarína Dobešová

Odbor 15 – Příjmové daně Ministerstva financí, vrchní ministerský rada, specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, autorka a spoluautorka odborných publikací, zkušená lektorka v oblasti přípravy mzdových účetních

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem je seznámit účastníky semináře s aktuálními novelami a změnami ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022, jejich dopadem do ročního zúčtování záloh a novinkami pro rok 2023. Program bude aktualizován v návaznosti na stav daňové legislativy.

PROGRAM SEMINÁŘE

DAŇOVÉ NOVINKY:

 • Daňová podpora Ukrajiny v roce 2022 - navýšení max. limitu pro odpočet darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely na 30 %, rozšíření účelů na které lze dar poskytnout a okruhu subjektů kterým lze dar poskytnout, osvobození hodnoty ubytování poskytnutého ukrajinském pracovníkovi a jeho rodinnému příslušníkovi který opustil Ukrajinu v souvislosti s válečným konfliktem; zjednodušené prokazování darů poskytnutých na účty veřejných sbírek zřízených na pomoc Ukrajině a zrušení povinnosti podat DAP uplatňuje-li zaměstnanec dar poskytnutý Velvyslanectví státu Ukrajina.
 • Problematika poskytování daňových úlev daňovým nerezidentům z tzv. třetích států (mimo EU/EHP) a problematika určení daňové příslušnosti.
 • Daňová podpora nízkoemisních vozidel - od 1. 7. 2022 snížení nepeněžního příjmu v případě vozidla poskytnutého zaměstnanci bezplatně pro služební i soukromé účely na 0,5 % ze VC a zpětně od počátku roku 2022 při ročním zúčtování záloh nebo v DAP (přepočtem výše příjmu až po uplynutí roku nebo při vydání Potvrzení o zdanitelných příjmech).
 • Vybrané změny v Daňovém balíčku 2023 – ST 254 (od roku 2023 zvýšení limitu pro podání DAP u fyzických osob, zvýšení slevy na manželku(-la), osvobození odměn za výkon funkce při volbách a další opatření za účelem uplatnění slevy na manželku ještě pro rok 2022).
 • Zvýšení minimální a průměrné mzdy s parametrickými dopady do zdanění příjmů fyzických osob; systém zdaňování mezd v roce 2023 (navýšení limitu pro srážkovou daň vybíranou zvláštní sazbou u zaměstnanců bez prohlášení k dani a části základu daně, ze kterého se vybírá daň resp. záloha na daň již progresivní sazbou 23 %).
 • Nová roční sleva za zastavenou exekuci v tiskopisu Žádost o roční zúčtování záloh (nový vzor č. 3) a při výpočtu daně v rámci RZZ nebo DAP.
 • Příspěvek KV KDP k některým aspektům s pomocí Ukrajině (problematika daňové uznatelnosti bezúplatných plnění osvobozených v § 4a písm. k) zákona, náhrady mzdy zaměstnancům vykonávajícím dobrovolnickou práci a ukrajinským zaměstnancům kteří obdrželi povolávací rozkaz, definice rodinného příslušníka a jiné).
 • Zatím jen připravované změny v oblasti homeofficu v souvislosti s novelou zákoníku práce (úhrada nákladů spojených s výkonem „práce na dálku“ „možná“ v budoucnu i formou paušální částky stanovené v pracovněprávních předpisech).
 • Zvýšení stravného při tuzemské pracovní cestě s dopady na zvýšení limitu pro daňové osvobození peněžitého příspěvku na stravování (tzv. stravovacího paušálu).
 • Daňový režim odměn za výkon funkce členů volebních komisí ještě v roce 2022 (problematické „rozúčtování“ na dva kalendářní měsíce) a nové daňové osvobození těchto odměn v daňovém balíčku 2023.

DALŠÍ PROBLEMATIKA:

 • Odečet úroků z úvěrů na bydlení – nadále problematická oblast v rámci ročního zúčtování záloh
 • Aktuality při poskytování daňového zvýhodnění a soustavné přípravy na budoucí povolání (děti svěřené soudně do střídavé nebo společné péče obou rodičů, zletilé děti po ukončení školy resp. o prázdninách, opravná maturitní zkouška v září a na zletilé studující dítě, jemuž byl přiznán ID 3. stupně zpětně od 18 let).
 • Výklad k některým vybraným zaměstnaneckým benefitům (určitě se zmíníme o výpůjčkách sportovního nářadí, příspěvcích zaměstnavatele na sportovní akce, poskytování jednotného pracovního oblečení, darů zaměstnancům (jako obvykle též k Vánocům) a příspěvcích na penzijní a životní pojištění vč. sankcí za předčasné ukončení a též pojistného placeného ve prospěch zaměstnanců na jiná komerční škodová pojištění, a poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům.
 • Zajímavé judikáty a výsledky šetření veřejného ochránce práv související se zdaňováním mezd (proč nenáleží daňové úlevy na průkaz ZTP/P resp. invalidní důchod přiznaný podle zahraničních předpisů).
 • Informace o novém pokynu D–59 (nahrazujícím pokyn D-22).
 • Aktuální změny v daňových tiskopisech pro rok 2022/2023 (přehled, co se mění, nové vzory a lhůty pro podání).
 • Dotazy účastníků budou řešeny průběžně.
 • Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál a detailní prezentace jako obvykle i v elektronické podobě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit