Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Velká novela zákona o evidenci skutečných majitelů (2022) - další milník v permanentní reformě evidence - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
29.08.2022
9.00 - cca 12.00
    —
208212

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Petr Čech,Ph.D., LL.M.

odborný asistent na katedře obchodního práva Právnické fakulty UK, spolupracovník advokátní kanceláře Glatzová & Co., lektor Justiční akademie. Za významný přínos k rozvoji obchodního práva mu byla v roce 2021 na návrh Jednoty českých právníků udělena stříbrná medaile profesora Randy.

JUDr. Petr Šuk

místopředseda Nejvyššího soudu ČR, specializuje se na agendu obchodních korporací, člen Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, lektor Justiční akademie, spoluautor komentářů zákona o obchodních korporacích, zákona o mezinárodním právu soukromém a občanského soudního řádu. V letošním roce získal titul Právník roku v oblasti občanského práva.

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Původní úprava evidence skutečných majitelů právnických osob, jež byla zřízena k 1. lednu 2018, vyvolávala řadu (hmotněprávních i procesních) nejasností. Než se ale uživatelé stihli vypořádat s jejími dopady, přijal unijní zákonodárce směrnici č. 2018/843 (tzv. V. směrnici AML), která pravidla pro evidenci dál velmi významně proměnila a zpřísnila. Zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, který požadavky této směrnice promítl do našeho právního řádu, nabyl účinnosti 1. června 2021, a spolu s ním též rozsáhlá novelizace souvisejících předpisů provedená zákonem č. 527/2020 Sb. V návaznosti na ně vydalo ministerstvo spravedlnosti významnou prováděcí vyhlášku č. 180/2021 Sb. Citovaná úprava přinesla řadu zásadních změn. Vývoj právní úpravy tím bohužel neskončil. Sotva půlroku od účinnosti zákona o evidenci Evropská komise identifikovala závažné nedostatky v transpozici V. AML směrnice do českého práva a jejich urychleným odstraněním podmínila České republice čerpání z fondů Plánu národní obnovy. Tím odstartovala proces zkráceného projednávání velké novely zákona o evidenci, o jejímž spěšném přijetí (dle očekávání ještě v průběhu léta 2022) nelze pochybovat.

Cílem semináře je seznámit posluchače s důvody a pozadím novely, především ale podrobně analyzovat změny, které přináší. Seminář naváže na předchozí školení, jež oba lektoři dosud vedli k tématu evidence skutečných majitelů, resp. k zákonu o evidenci, a aktualizuje jejich závěry o poslední vývoj v právní úpravě. Je tak určen především účastníkům těchto dřívějších školení, jinak ale všem obchodním korporacím, konfrontovaným s otázkou, co činit pro zjištění osob svých skutečných majitelů a koho a jak do evidence navrhnout k zápisu a na základě jakých dokladů, s jakými sankcemi musejí počítat, pokud se jim nepodaří dohledat a do evidence zapsat odpovídající skutečné majitele, dále povinným osobám, které v evidenci hledají údaje o skutečných majitelích svých (potenciálních) klientů a měly by vědět, jak si počínat, když v této evidenci narazí na jakoukoliv nesrovnalost oproti skutečnostem, jež jsou jim známy z vlastních šetření, ale také všem lidem, které obchodní korporace jako své skutečné majitele identifikují a nechají zapsat do evidence, ať již oprávněně či nikoliv.

Seminář se zaměří zejména na následující otázky dotčené novelou:

  • kontext, důvody a pozadí novely
  • změny v okruhu evidujících osob (bez skutečného majitele) – materiálně i procesně
  • legální vymezení skutečného majitele (materiální, formální vs. náhradní definice) – s důrazem na obchodní korporace
  • změny v automatickém průpisu skutečností zapsaných do veřejného rejstříku / evidence u jiných osob
  • přechodná ustanovení k novele
  • další relevantní změny

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit