Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Jak se bránit zneužívání práva na informace - nová judikatura a legislativa v oblasti střetu práva na informace s ochranou osobních údajů - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Miloš Tuháček

advokát specializovaný na právo na informace a právo životního prostředí, spoluautor komentářů k zákonu o svobodném přístupu k informacím a k zákonu o právu na informace o životním prostředí a praktických průvodců právem životního prostředí a ochranou dřevin.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-878/2022 - Ochrana soukromí a osobních údajů versus právo na informace, jak se bránit zneužívání práv? - webinář

Odborný program

Od počátku roku 2020 platí zásadní novela zákona o svobodném přístupu k informacím, která zavedla informační příkaz, možnost přezkumného řízení a upravila nové pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto legislativní změny přinesly obcím a dalším povinným subjektům a správcům údajů řadu sporných situací a problémů, které postupně řeší judikatura, jejíž rozbor bude předmětem semináře. Čím dál častěji je také přiznávána náhrada žadatelům o informace vůči povinným subjektům, které informace (včas) neposkytnou.

Na školení akreditovaném Ministerstvem vnitra ČR pro veřejnou správu se mimo jiné dozvíte odpovědi na otázky:

 • Jak je to s poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury?
 • Co změnily poslední novely zákona na právních důvodech poskytování informací veřejnosti?
 • Brání něco poskytování záznamů ze zasedání zastupitelstev obcí?
 • Je možné na zasedání zastupitelstev sdělovat a nahrávat osobní údaje?
 • Jak bude fungovat informační příkaz?
 • Dá se nějak bránit zneužívání práva na informace ze strany veřejnosti a zneužívání práva na přístup k osobním údajům (např. na poskytnutí kopií)?

Program semináře:

 • Definice osobních údajů, poskytování informací coby způsob zpracování osobních údajů
 • Poskytování veřejných prostředků jako výjimka z ochrany osobních údajů (§ 8b zákona o svobodném přístupu k informacím); poskytováním informací o platech podle nejnovější judikatury
 • Praktický postup povinných subjektů při poskytování informací nejen o platech a odměnách, práva dotčených subjektů
 • Možnost uvádět osobní údaje při jednání zastupitelstev obcí a krajů v podkladových informacích pro jednání zastupitelstev a v nahrávkách z jednání zastupitelstev
 • Legislativní novinky (informační příkaz, přezkumné řízení, projednávané novely)
 • Obrana proti šikanózním žádostem a proti zneužívání práva na informace
 • Prevence vůči možnosti žadatelů o informace žádat náhrady za jejich (včasné) neposkytnutí

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit