Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Interpretace národní účetní rady - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
20.04.2023
9.00 - cca 16.00
    —
209052

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, auditor, v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Koordinoval první oficiální překlad IFRS do češtiny a překládal jejich podstatnou část. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním měřítku a v těchto oblastech je znám přednáškovou a publikační činností. Je členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze a Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Při řešení účetních problémů hraje stále více roli nejen platná právní úprava daná zákonem o účetnictví, prováděcími vyhláškami a českými účetními standardy, ale také zavedená praxe. Významný podíl na vytváření nejlepší praxe (best practice) v účetním výkaznictví v ČR má již 20 let Národní účetní rada, a to zejména vydáváním Interpretací českých účetních standardů.

Tyto interpretace řeší účetní problémy, které české účetní předpisy neupravují nebo jejichž řešení v praxi je nejednotné, či nesprávné. Interpretace NÚR byly v minulosti již několikrát zdrojem novel účetních předpisů. Přestože Interpretace NÚR nejsou právně závazným předpisem, prosazují se jako odborný názor členů Národní účetní rady (Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních a Vysoká škola ekonomická v Praze), o který se při svých rozhodnutích opírají, auditoři, znalci, daňoví poradci, finanční úřady nebo správní soudy.

Seminář je určen všem odborným pracovníkům v oblasti účetnictví, auditu, daní a práva, kteří si chtějí udržovat vysokou kvalifikaci prostřednictvím informací o nejaktuálnějším vývoji v oblasti účetnictví a účetního výkaznictví.

Obsah semináře:

  • Národní účetní rada a její rámec pro přípravu a schvalování interpretací (předmluva NÚR k interpretacím).
  • (Ne)závaznost interpretací NÚR – jak a kdy implementovat interpretaci NÚR do vnitřních pravidel účetní jednotky
  • Vysvětlení všech aktuálně platných Interpretací Národní účetní rady (I01-I46) s příklady a upozorněním na klíčové důsledky implementace dané interpretace.
  • Aktuálně připravované interpretace ve fázi návrhu, vnitřního připomínkového řízení nebo vnějšího připomínkového řízení

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit