Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Územní plánování - současný stavební zákon a jeho aplikace a podrobné informace o novém stavebním zákonu - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.04.2022
9.00 - cca 15.30 - 16.00
    —
208175

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Tomáš Sklenář

spoluautor stavebního zákona, jeho novel a prováděcích vyhlášek k němu, spolupodílel se na návrhu nového stavebního zákona, člen rady Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, člen České společnosti pro stavební právo, přednášející na přípravě na zkoušky a člen zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územního plánování, autor vymezení průmyslové zóny Kolín-Ovčáry (Automobilka Toyota), řešení lokalit pro bydlení a pro veřejnou infrastrukturu, podílel se na pořízení více jak 100 ÚPD a ÚPP.

Ing. Roman Vodný, Ph.D.

ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, člen předsednictva Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK-PV/591/2021 - Územní plánování - webinář

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen pořizovatelům a projektantům územně plánovacích dokumentací a podkladů, pracovníkům nadřízených orgánů územního plánování, dotčených orgánů, investorům, právníkům působícím v oboru a všem, kterých se územní plánování nějakým způsobem dotýká a dále orgánům ochrany ZPF, lesa, přírody a krajiny a státní památkové péče.

Seminář bude mít dvě hlavní části: bude zaměřen na problémy současné praxe a na podrobné informace o paragrafovém znění nového stavebního zákona. Období mezi platností a účinností zákona je nejvhodnější dobou pro seznámení se s jeho obsahem. Obsahem semináře budou i nejaktuálnější informace o přípravě změny nového stavebního zákona vyvolané nástupem nové vlády.

Program:

 • I. Problémy současné praxe, zejména
  • aplikace jednotného standardu ve vazbě na § 20a SZ a novely prováděcích vyhlášek,
  • zkrácený postup pořizování změny územního plánu po novelách SZ (podrobně),
  • aktuální metodiky a stanoviska MMR na úseku územního plánování,
  • vybrané problémy závazných stanovisek orgánů územního plánování,
  • aplikace § 188 odst. 1 SZ (úpravy územních plánů schválených před 1. 1. 2007),
  • aplikace ustanovení § 23a SZ (územní rezervy),
  • vymezování nových zastavitelných ploch (§55 odst. 4 SZ),
  • aktuální judikatura,
  • další aktuální problematika,
  • blok dotazů a odpovědí k platnému stavebnímu zákonu.
 • II. Nový stavební zákon
  • paragrafové znění nového stavebního zákona na úseku územního plánování, podrobný výklad,
  • informace o přípravě vládní novely nového stavebního zákona,
  • závěrečný blok dotazů a odpovědí.

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH. Seminář byl Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) ohodnocen 1 bodem.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit