Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.05.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22207

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Prof. Ing. Tomáš Kvítek, CSc.

Profesor Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity, katedry krajinného managementu, působí také na Povodí Vltavy. Specializuje se na problematiku vodního režimu krajiny, vodního a živinného režimu luk a pastvin, ochrany jakosti vod před plošnými zdroji znečištění (dusík, fosfor), cesty odtoku pramenných a drenážních vod, vliv rozsahu a rozmístění trvalých kultur v povodí na jakost vody.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-286/2020 - Komplexní adaptační opatření k omezení sucha, místních povodní, eroze půdy a zlepšení jakosti vody v krajině

Cena

Vložné: 2690 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je zaměřen na koncepční řešení problematiky ochrany množství a jakosti vody v povodí. Koncepční řešení je zaměřeno na zvýšení retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu, ale i v obcích. Praktická realizace propojených adaptačních opatření, která prozatím v ČR není ve větší míře uskutečňována, by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a vodních nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně. Přednáška proto vysvětluje principy těchto opatření, ale dává i návody na praktická adaptační opatření ke zvýšení retence a akumulace vody na zemědělském půdním fondu a návody na opatření k ochraně jakosti vody před plošnými zemědělskými zdroji znečištění. Adaptační opatření jsou zaměřena na systém vzájemně propojených přírodě blízkých a technických opatření v jednotlivých subpovodích, kdy je dáván důraz na snížení odtoku vody za srážkoodtokových událostí a posílení tvorby podzemních vod v území.

Seminář je určen starostům obcí a měst, odborným pracovníkům odborů VH a ŽP měst a pověřených obcí, místním akčním skupinám

Program semináře:

  • Současné klimatické a hydrologické jevy ovlivňující množství a jakost vody v povodí
  • Vysvětlení pojmů retence a akumulace vody
  • Hydrologická bilance povodí ve vztahu ke změně klimatu
  • Přírodní podmínky ČR a jejich vliv na zrychlený odtok
  • Představení systému kritických bodů odtoku
  • Představení propojeného systému opatření - principy
  • Představení adaptačních opatření – katalog opatření
  • Představení realizovaných opatření s diskusí jejich účinků
  • Diskuse účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit