Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Smlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2022, tvorba firemních předpisů

Pracovní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.04.2022
9.00 - cca 14.30
    —
22202

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly přijetím nového občanského zákoníku a novely zákoníku práce v roce 2020 a 2021, došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce.

Odborný program:

 • Legislativní aktuality v personální práci ke dni konání semináře
 • Zkušenosti s novelou zákoníku práce, její uplatnění při tvorbě předpisů
 • Vznik pracovněprávního vztahu:
  • Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
  • Nejčastější chyby a nedostatky v pracovních smlouvách
 • Změna a skončení pracovního poměru:
  • Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení)
  • Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru
  • Nejčastější soudní rozhodnutí (judikatura) ke vzniku změně a skončení pracovního poměru
 • Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců:
  • Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem
  • Dohoda mezi agenturou a uživatelem
  • Pokyn k práci pro zaměstnance
  • Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli
 • Pracovní doba a dovolená:
  • Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby
  • Konto pracovní doby, úprava pracovní doby
  • Určení nástupu dovolené, písemnosti ke krácení dovolené po novele ZP
  • Použití písemností z občanského zákoníku v personální práci
 • Ostatní:
  • Dohoda o zvýšení kvalifikace
  • Dohoda o (hmotné) odpovědnosti
  • Dohoda o svěřených předmětech
  • Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem novelizovaného zákoníku práce
 • Vzory předpisů:
  • Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou)
  • Kolektivní smlouva
  • Pracovní řád
  • Organizační řád
  • Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného, zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek
  • Příklady vzorových smluv, dohod a písemností
  • Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit