Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Pravidla pro personální agendu zaměstnavatele v roce 2022 včetně mezd a platů - ON-LINE

Pracovní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ladislav Jouza

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Odborný program

Personální agenda zaměstnavatele se orientuje na dvě oblasti: k zaměstnancům příslušného zaměstnavatele a k vnějším orgánům. V roce 2022 musí vedení personální a mzdově právní agendy reagovat na nové předpisy z oblasti pracovněprávních (včetně mzdových) vztahů. Jedná se nejen o novelu zákoníku práce z roku 2020 a 2021, ale i o změny v zákoně o zaměstnanosti a ve mzdových a platových předpisech. Účelem semináře je seznámit zaměstnance zabývající se touto agendou s právy a povinnostmi, které mají na tomto úseku své činnosti a současně napomoci k řešení problémů, které se v této oblasti vyskytují.

Odborný program:

 • Uplatňování nového občanského zákoníku v personální činnosti
 • Zákoník práce
  • Činnost zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru – sjednání příslibu zaměstnání, výběrové řízení, důležité osobní údaje, seznámení budoucího zaměstnance s bezpečnostními a dalšími předpisy
  • Vznik pracovního poměru - jaký druh pracovního vztahu zvolit, založení osobního spisu (jeho obsah a náležitosti), pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, sjednání odvolatelnosti, sjednání dohody o zákazu konkurence, další dohody (např. o hmotné odpovědnosti, o prohloubení kvalifikace apod.)
  • Pracovní poměr na dobu určitou – využití dohod pro časově neomezený termínovaný pracovní poměr
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Odvody pojištění, evidence odpracované doby, cestovní náhrady
 • Personální agenda po vzniku pracovního poměru
  • pracovní doba, evidence, rozvržení, přesčasy, nařizování, pružná pracovní doba, dovolená, výpočet poměrné části, dovolená a mateřství, změna pracovní smlouvy, překážky v práci (částečná nezaměstnanost a ekonomická krize, příspěvky od úřadu práce apod.)
 • Skončení pracovního poměru a personální agenda
  • způsoby skončení pracovního poměru, včetně judikatury, právní jednání, k němuž se nepřihlíží, uzavření osobního spisu zaměstnance, zápočtový list, posudek o pracovní činnosti
 • Vedení agendy v oblasti důchodového pojištění
  • Evidenční list důchodového zabezpečení, předčasný starobní důchod, pracovní činnost vedle důchodu
 • Povinnosti zaměstnavatele ke správním úřadům, vztah k úřadu práce
 • Zákon o zaměstnanosti
  • Příspěvky zaměstnavatelům, zaměstnávání ZPS, skončení pracovního poměru a podpora v nezaměstnanosti, novinky v agenturním zaměstnávání
 • Mzdová část
  • Změny v minimální a zaručené mzdě
  • Sjednávání mzdy
  • Stanovení platu, smluvní plat
  • Katalog prací
  • Proč mají ženy nižší mzdu než muži
  • Mzda nebo plat při výkonu jiné práce
  • Příplatky ke mzdě a platu
  • Osobní příplatek, snížení, odebrání, podmínky, příslušná judikatura
  • Srážky ze mzdy, nová úprava podle občanského zákoníku, vliv osobního oddlužení na srážky
  • Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
  • Odměny z dohody o pracovní činnosti a o provedení práce
  • Průměrný výdělek
  • Formy odměňování, skupiny prací, odměny, zaručená mzda, snižování mzdy apod.
  • Minimální a zaručená mzda, změny, průměrná mzda, vliv na příspěvky pro zaměstnavatele
 • Změny v dalších právních předpisech, zákon o inspekci práce
 • Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit