Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zákon o kybernetické bezpečnosti a nová směrnice NIS2 - dopady a povinnosti

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Bc. Adam Kučínský

ředitel odboru regulace Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.

Odborný program

Cílem semináře: Cílem semináře je poskytnout ucelený přehled o aktuální a zejména připravované legislativě spojené s kybernetickou bezpečností. Seminář se vedle aktuálního stavu regulace kybernetické bezpečnosti bude věnovat požadavkům nové směrnice EU o kybernetické bezpečnosti (tzv. směrnice NIS2). Tato nová evropská směrnice byla 27. prosince 2022 publikována v Úředním věstníku EU a nyní již běží lhůta 21 měsíců pro její implementaci do českého právního řádu. Je předpokládán velký rozsah změn stávající legislativy, zejména stran rozšíření regulovaných odvětví a služeb, nicméně změn bude více. Seminář se bude mimo jiné věnovat předpokládanému dopadu směrnice do právního řádu České republiky a na státní i soukromé organizace.

Seminář je určen pro soukromý i státní sektor; právníci, compliance management, auditoři, bezpečnostní management, IT management, pracovníci risk oddělení, ISMS specialisté, bezpečnostní konzultanti apod.

Konkrétní obsah a zaměření semináře může být upraven podle potřeb a požadavků účastníků.

Osnova semináře:

 • Zákon o kybernetické bezpečnosti a související předpisy – aktuální stav
  • Na koho současná regulace dopadá – určovací vyhlášky (vyhláška o významných informačních systémech, vyhláška o provozovatelích základních služeb, nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury)
  • Co regulace kybernetické bezpečnosti požaduje – vyhláška o kybernetické bezpečnosti
 • Kontrola plnění požadavků zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Jak kontrola probíhá, jak se na ni připravit, jaké jsou časté problémy
 • Regulace využívání cloud computingu ve veřejné správě a její dopady do poskytování cloudových služeb
  • Poskytování cloudových služeb je ve veřejné správě regulováno – co regulace požaduje a jak funguje?
 • Směrnice NIS2 a jak se promítne do zákona o kybernetické bezpečnosti
  • Co směrnice NIS2 požaduje, na koho dopadá a co mění
  • Jak se pravděpodobně směrnice NIS2 promítne do českého právního řádu
  • Předpokládané dopady na jednotlivá odvětví, služby a jejich poskytovatele
 • Diskuze a dotazy

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit