Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Trestní odpovědnost ve veřejné správě - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. František Púry, Ph.D.

Předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, kde se specializuje zejména na hospodářskou a majetkovou kriminalitu. Kromě rozhodování o dovoláních a stížnostech pro porušení zákona u Nejvyššího soudu se věnuje též lektorské činnosti na Justiční akademii České republiky a Justiční akademii Slovenské republiky. Externě působí i na některých vysokých školách v Praze a účastní se různých odborných konferencí a seminářů. Je autorem a spoluautorem řady publikací a odborných statí z oblasti trestního práva hmotného a procesního.

JUDr. Martin Richter, Ph.D.

Advokátní kancelář Richter s.r.o., dříve působil na Ministerstvu spravedlnosti. Publikoval mnoho odborných článků zaměřujících se mimo jiné na otázky spojené s trestní odpovědností ve veřejné správě se zvláštním zaměřením na územní samosprávu. Od roku 2013 je lektorem Justiční akademie České republiky pro oblast trestní odpovědnosti ve veřejné správě. Bohaté zkušenosti s praktickým výkonem veřejné správy získal zejména z pozice poradce primátora hl. m. Prahy, tajemníka rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti, ředitele odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti a ředitele odboru elektronizace justice v témže úřadě.

Odborný program

Moderní veřejná správa podléhá stále větší kontrole veřejnosti, vnitřních kontrolních mechanizmů a také kontrole ze strany orgánů činných v trestním řízení. Seminář je zaměřen právě na poslední z uvedeného, tedy možným trestněprávním aspektům činnosti v rámci veřejné správy.

Seminář pod vedením zkušených lektorů působících na Nejvyšším soudu ČR a Ministerstvu spravedlnosti posluchačům představí základní principy a pravidla trestněprávního posuzování jednání ve veřejné správě. Posluchačům budou představena témata střetu politiky a řádné správy veřejných věcí s přezkumem orgány činnými v trestním řízení, pravidla posuzování rozložení odpovědnosti v komplikovaných rozhodovacích procesech veřejné správy, odpovědi na otázky ohledně posuzování vzniku škody na veřejném majetku a bohatá judikatura vážící se k posuzování trestní odpovědnosti ve veřejné správě.

Seminář je primárně určen pro zaměstnance veřejné správy. Výklad je přizpůsoben pro posluchače s neprávním vzděláním. Vzhledem ke stavu trestněprávní nauky je seminář přínosný i pro praktikující právníky.

Hlavní body semináře:

  • Rozhodnutí ve veřejné správě jako trestněprávně relevantní jednání – kde je hranice mezi trestním právem a politikou/příp. správou věcí veřejných?
  • Vyvozování odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy
  • Posuzování škody na veřejném majetku
  • Relevantní trestné činy
  • Kazuistika ze soudní rozhodovací praxe

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit