Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-99/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy - webinář

Odborný program

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. je účinný od 1. ledna 2021. Na semináři se bude spoluautor těchto právních předpisů (nového zákona a nových prováděcích předpisů) věnovat této nové právní úpravě v odpadovém hospodářství. Ve výkladu budou zohledněny první zkušenosti z aplikace této nové normy v praxi.

Seminář je určen pracovníkům, kteří pracují s odpady, ekologům a odpadovým hospodářům i pracovníkům orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, dále poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, k jejichž pracovním povinnostech patří dobrá orientace v předpisech odpadového hospodářství.

Program semináře:

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH

 • Působnost zákona
 • Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
 • Povinnosti původce odpadu
 • Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
 • Soustřeďování, shromažďování, skladování odpadu
 • Úprava, využívání a odstraňování odpadu
 • Obchodník s odpady, zprostředkovatel nakládání s odpady
 • Komunální odpady, obecní systém, povinnosti původců při zajištění míst pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů
 • Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
 • Nápravná opatření a sankce

PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 • Vyhláška o  Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)
  • zařazování odpadu
  • nebezpečné vlastnosti
  • podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
  • informace o odpadu, základní popis odpadu
  • vedení průběžné evidence a ohlašování
  • technické podrobnosti nakládání odpady
  • podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
  • podmínky nakládání s některými odpady (stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zdravotní a veterinární péče)
 • Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
 • Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit