Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o odpadech a nové prováděcí předpisy - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
10.05.2022
9.00 - cca 16.00
    —
208122

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl

Vrchní ministerský rada odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, podílí se na přípravě nových právních předpisů

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-99/2021 - Zákon o odpadech a prováděcí předpisy - webinář

Cena

Vložné: 2490 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Nový zákon o odpadech vyšel ve Sbírce zákonů pod číslem 541/2020 Sb. a je účinný od 1. ledna 2021. Na semináři Vás spoluautor tohoto předpisu seznámí s novou právní úpravou v odpadovém hospodářství včetně nových prováděcích předpisů k zákonu o odpadech.

Seminář je určen pracovníkům, kteří pracují s odpady, ekologům a odpadovým hospodářům i pracovníkům orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, dále poradcům v oblasti ochrany životního prostředí a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství.

Program semináře:

 • NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
  • Působnost zákona
  • Definice odpadu, vedlejší produkt, přechod odpad neodpad
  • Povinnosti původce odpadu
  • Zařízení určená pro nakládání s komunálními odpady
  • Úprava, využívání a odstraňování odpadu
  • Obchodník s odpady, zprostředkovatel nakládání s odpady
  • Komunální odpady, obecní systém, povinnosti původců při zajištění míst pro oddělené soustřeďování komunálních odpadů
  • Biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV
  • Nápravná opatření a sankce
 • PROVÁDĚCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY
  • Vyhláška o  Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu (Katalog odpadů)
   – zařazování odpadu
   – nebezpečné vlastnosti
   – podrobnosti provádění vzorkování a zkoušení odpadů
 • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
  • informace o odpadu, základní popis odpadu
  • vedení průběžné evidence a ohlašování
  • technické podrobnosti nakládání odpady
  • podmínky využívání odpadů na povrchu terénu (zasypávání)
  • podmínky nakládání s některými odpady (stavební a demoliční odpady, biologicky rozložitelné odpady, kaly z ČOV, odpady ze zdravotní a veterinární péče)
 • Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
 • Vyhláška, kterou se stanoví podmínky, při jejichž splnění přestává být palivo z odpadu odpadem

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit