Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Konzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2021 a v roce 2022

Daně, účetnictví (konzultační seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
11.05.2022
9.00 - cca 17.00
    —
22151

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Ing. Vlastimil Bachor

dlouholetý vedoucí pracovník oddělení legislativy daně z příjmů právnických osob Ministerstva financí, přední odborník na daň z příjmů právnických osob, který se podílel na tvorbě zákona o daních z příjmů a na legislativní přípravě všech jeho novel v oblasti zdaňování obchodních společností a družstev

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Petr Ryneš

auditor, ved. pracovník firmy EURO - Trend Audit, a.s.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Odborný program semináře:

ZÁKON O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY – výklad k DPH bude zaměřen především na problémové oblasti uplatňování DPH podle právní úpravy platné k datu konání semináře. Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

Výklad se z hlediska DPH bude týkat zejména těchto oblastí:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH,
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku,
 • uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní,
 • sazby daně v roce 2021 a 2022,
 • osvobození od daně při dovozu zboží,
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty, včetně zvláštního režimu při dovoz zboží nízké hodnoty a dovozního režimu,
 • změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022,
 • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS).

ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB – obsahem této části semináře budou aktuální otázky zdaňování příjmů právnických osob (zejména obchodních společností a družstev), a to nejen pro správné stanovení daně za zdaňovací období započaté v roce 2021, ale i informace o změnách od zdaňovacího období započatého v roce 2022, a to zejména:

 • Připomenutí nejdůležitějších změn z posledních schválených novel ZDP se zaměřením na DPPO
  • uplatnění daňové ztráty zpětně
  • stravenkový paušál a srovnání s režimem stravenek
  • přechodné a trvalé změny v odpisování majetku
 • Informace o připravovaných změnách ve zdaňování příjmů – dočkáme se zjednodušení úpravy?
 • Aktuálně k úpravám
  • výsledku hospodaření pro účely zjištění základu daně z příjmů
  • pohledávkám, hmotnému majetku
  • problematice výrobku plnícího funkci stavby a správnému postupu při provádění technického zhodnocení nad rámec dohodnutého nájemného
  • klíčovým znakům mzdového plnění a benefitů, zejména k problémovým oblastem z hlediska zdanění

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO PODNIKATELE – výkladová část k účetnictví se bude věnovat vybraným otázkám sestavení účetní závěrky za rok 2021, změnám v účetnictví (změny zákona o účetnictví, vyhlášky a standardů) s vazbou na sestavení účetní závěrky za rok 2021 a s přihlédnutím ke změnám daňových předpisů a předpisům upravujících obchodní právo.

Výklad bude zaměřen zejména na:
• rekapitulace významných změn v účetních předpisech
• vybrané účetní metodické problémy (účtování výzkumu a vývoje, kurzové přepočty, kurzové přepočty záloh a časového rozlišení, účtování zákaznických věrnostních programů atd.)
• vybrané problémy při sestavení a zveřejňování účetní závěrek,
• další účetní aktuality a informace ke změnám v účetní legislativě.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit