Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Účetní závěrka za rok 2021 - jaké jsou změny oproti minulým létům?

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.01.2022
9.00 - cca 14.00
    —
22116

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Doc. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

partner TPA Group, člen Presidia a zkušební komisař Komory daňových poradců ČR, daňová poradkyně a auditorka, působí rovněž na VŠE

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je připravit účastníky na průběh práce při přípravě účetní závěrky za rok 2021, která může být v některých krocích odlišná od přechozí praxe. Dále bude výklad zaměřen na důležitost zveřejnění účetní závěrky a její schválení na valné hromadě. Novinky se objevily také v oblasti rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů. Seminář je určen účetním, daňovým poradcům a auditorům.

Obsah semináře:

 • 1. Přepočet cizoměnových položk aktiv a dluhů k datu účetní závěrky
  • Nové interpretace Národní účetní rady na přepočty pohledávek a záloh
 • 2. Inventarizace pohledávek a rozhodování co s nedobytnými pohledávkami?
  • Tvorba zákonných opravných položek
  • Odpis pohledávek
 • 3. Vykázání daňové ztráty za rok 2021
  • Možnosti zpětného uplatnění ztráty dle závěrů koordinačního výboru
  • Vliv zpětného uplatnění do účtování o splatné a odložené dani
  • Vzdání se práva na uplatnění ztráty do budoucna
 • 4. Hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek
  • Nová vstupní cena pro zařazení do hmotného majetku dle ZDP
  • Mimořádné odpisy hmotného majetku
  • Vymezení dlouhodobého nehmotného majetku, jeho účetní odpisy
  • Interpretace Národní účetní rady k majetku
 • 5. Zveřejnění účetní závěrky
  • změny a sankce za nezveřejnění dle novely zákona o obchodních korporacích
  • zveřejnění prostřednictvím správce daně
 • 6. Evidence skutečných majitelů a důsledky nesplnění povinností na korporaci
  • Omezení hlasovacích práv na valné hromadě
  • Nemožnost vyplacení podílu na zisku
 • 7. Výplata podílu na zisku nebo jiných vlastních zdrojích
  • Nová pravidla dle novely zákona o obchodních korporacích
  • Zdanění vyplácených částek dle závěrů Koordinačního výboru

Výklad bude doplněn bohatým podkladovým materiálem s řadou příkladů.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit