Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Matrika - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
26.05.2022
9.00 - cca 14.00
    —
208083

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Jana Hálová

oddělení státního občanství a matrik ústředního orgánu státní správy, dlouholetá lektorka a zkušební komisařka Institutu pro místní správu

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-590/2021 - Matrika - webinář

Cena

Vložné: 2090 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Seminář je určen úředníkům územních samosprávných celků – pracovníkům matričních úřadů.

Program semináře:

 • Úvod - historie, platná právní úprava
 • Působnost na úseku matrik
 • Matrika, matriční kniha
 • Provádění zápisů do matričních knih, způsob, místo lhůty
 • Dodatečné zápisy, dodatečné záznamy, opravy chyb
 • Sbírka listin – pojem, vedení, nahlížení, potvrzení
 • Příslušnost ve věcech matričních
 • Matrikář, způsob ověřování způsobilosti k výkonu funkce matrikáře
 • Zápisy matričních událostí (narození, manželství, RP a úmrtí), podklady k zápisu; změna pohlaví
 • Zvláštní matrika
 • Archivace matričních knih a sbírek listin
 • Matriční doklad, doslovný výpis, vydávání, nahlížení, okruh oprávněných osob /osvojení/matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem
 • Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik
 • Obnovení matriční knihy a sbírky listin
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a ke vstupu do registrovaného partnerství
 • Osvědčení k církevnímu sňatku
 • Přestupky na úseku matrik
 • Správní poplatky na úseku matrik

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit