Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nekalá soutěž - aktuální problémy a judikatura

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

Doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

docentka na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, advokátka (LEGATO advokátní kancelář), členka rozkladové komise Energetického regulačního úřadu, sekce na ochranu spotřebitele.

Odborný program

Seminář přináší výklad aktuálních problémů a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu a Vrchního soudu v Praze) v oblasti nekalé soutěže.

Seminář je určen zejména pro advokáty, advokátní koncipienty, soudce, podnikové právníky, reklamní agentury, velké „hráče“ na trhu, ale i malé a střední podnikatele, orgány veřejné správy, studenty právnických i marketingově zaměřených fakult a širokou odbornou veřejnost.

Z odborného programu semináře (výběrově):

 • Je (každá) nekalá obchodní praktika současně nekalosoutěžním jednáním?
 • Problém tzv. značek kvality.
 • Užití státní vlajky (české či cizího státu) k obchodním účelům jako nekalosoutěžní jednání?
 • Prezentování produktů jako kanadských bez relevantní souvislosti s Kanadou jako nekalosoutěžní jednání?
 • Přetahování zaměstnanců jako nekalá soutěž?
 • Podnákladové ceny jako nekalá soutěž?
 • Obchodní firma jako průmyslové právo? Vybrané aktuální otázky zaměnitelnosti obchodní firmy (přípustnost shodných názvů právnických osob v některých případech, nezaměnitelnost v případě odlišení jediným znakem apod.).
 • Zaměnitelnost obchodní firmy v případě různého předmětu a místa působení?
 • Obchodní firma obsahující jméno potenciální fyzické osoby jako nekalá soutěž?
 • Ke klamavosti obchodní firmy obsahující geografický údaj
 • Může být užití vlastní ochranné známky nekalosoutěžní?
 • Jednání v rozporu s veřejnoprávním předpisem jako nekalosoutěžní jednání?
 • Uvedení na trh výrobku v rozporu s nařízením EU, ale utvrzením orgánů státní správy o správnosti postupu jako nekalá soutěž?
 • Selektivní přidělování dotací jako nekalá soutěž?
 • Inzerce na webu typu: „Hledáte X? Zkuste Y!“. Nekalá soutěž?
 • Vyvolání nebezpečí záměny i v případě vlastních produktů?
 • Zaměnitelnost rozhlasových stanic z Vysočiny?
 • Reklamní slogany jako zdravotní tvrzení.
 • Nedovolená srovnávací reklama v případě srovnání cen zboží ze supermarketů a hypermarketů?
 • Označení „výrobky starší generace“ jako zlehčující tvrzení?
 • Kopírování webových stránek jako nekalá soutěž?
 • Odpovědnost poskytovatele webhostingových služeb za obsah webových stránek?
 • Aplikace práva na odpověď dle tiskového zákona také na internetové zpravodajství?
 • Provozování taxislužby prostřednictvím alternativních dopravců jako nekalosoutěžní jednání?
 • Zásah do osobnostních práv podnikatele vs. nekalosoutěžní skutková podstata zlehčování. Konkurence nebo vzájemná substituce ochrany?
 • Poškození dobré pověsti podnikatele či zlehčování jednáním neziskové organizace (nezávislé testy)?
 • Právní povaha recenzí z pohledu práva proti nekalé soutěži.
 • Poškození dobré pověsti podnikatele zásahem orgánu státní správy při jeho dozorové činnosti?
 • Nekalosoutěžní jednání v případě, kdy dal podnikatel podnět ke zrušení Facebookového profilu, když o tomto zrušení rozhoduje provozovatel Facebooku?
 • Provozování služby tzv. veřejného datového úložiště jako nekalosoutěžní jednání?
 • Lze při použití palmového oleje při výrobě označovat výrobek za „tradiční“?
 • Porušení závazkového práva (smlouvy) jako nekalosoutěžní jednání?
 • Praktické problémy se zdržovacími nároky.
 • Aplikační problémy přiměřeného zadostiučinění
  • je třeba prokazovat nemajetkovou újmu?
  • je třeba prokazovat zavinění?
  • důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel
  • sankční funkce přiměřeného zadostiučinění?
  • může se soud odchýlit od žalobcem požadovaného textu omluvy?
  • účelnost omluvy přiznané po 7 letech od deliktního jednání?
  • může být omluva rovněž určitým druhem „peněžité“ sankce?
  • kritéria pro přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v judikatuře
  • majetková kritéria zohledňovaná při přiznání peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění?
  • otázka „sazeb“ přiměřeného zadostiučinění
 • Další aktuální otázky a judikatura z práva proti nekalé soutěži.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit