Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní řízení - krok za krokem ve správním řízení

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
13.12.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22250

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

JUDr. Myron Zajonc

dlouholetý lektor a zkušební komisař, působí ve státní správě v odboru všeobecné správy, autor mnoha metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK I./PV-947/2005 - Správní řízení

Cena

Vložné: 2890 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 180 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Seminář provede účastníky semináře po jednotlivých krocích správním řízením podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Výklad bude zaměřen převážně pro praxi úředníků územně samosprávných celků a zaměstnanců správních úřadů s důrazem na řízení v prvním stupni a možné postupy odvolacích orgánů. Může být v části správního řízení i přípravou oprávněných úředních osob na zkoušku odborné způsobilosti dle ustanovení § 111 odst. 3 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Odborný program semináře:

 • Východiska správního řízení
  • základní formy činnosti správních úřadů a orgánů územních samosprávných celků
  • definice správních orgánů
  • zásady činnosti správních orgánů (stručná charakteristika)
 • Postupy správních orgánů a účastníků řízení ve správním řízení
  • Řízení před orgánem prvního stupně
   – úkony před zahájením řízení
   – zajištění průběhu řízení
   – zjišťování podkladů pro rozhodnutí
   – rozhodnutí (usnesení)
   – zvláštní ustanovení, zvláštní typy rozhodnutí, zvláštní typy řízení
  • Náprava vadných rozhodnutí
   – přezkoumávání rozhodnutí
   – prohlášení nicotnosti
   – uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví
  • Právní moc a vykonatelnost (předběžná vykonatelnost) rozhodnutí (usnesení)
  • Exekuce
   – definice exekučních správních orgánů
   – formy exekuce
 • Shrnutí
 • Diskuse, dotazy

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit