Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nemovitosti - zajištění přístupu a nároky k cizím nemovitostem

Obchodní a občanské právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
23.02.2022
9.00 - cca 16.00
    —
22022

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího soudu ČR specializovaného na oblast věcných práv, lektor Justiční akademie České republiky, Notářské komory a České advokátní komory, pravidelně publikuje v odborných periodikách. Je autorem a spoluautorem řady monografií a komentářů.

Cena

Vložné: 2990 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou přístupu k nemovitostem a nárokům k cizím nemovitostem z hlediska vybraných soukromoprávních institutů. Tam, kde k těmto otázkám již existuje rozhodovací pra¬xe Nejvyššího soudu, bude poukázána i na příslušná soudní rozhodnutí. Řízení budou probrána jak z hlediska hmotněprávních, tak i procesních aspektů se zaměřením na praktickou využitelnost.

Program semináře:

 • 1) Nemovitosti – zajištění přístupu a rizika absence přístupu
  • nezbytná cesta (základní otázky přístupu přes cizí pozemek)
  • sousedská práva (dílčí instituty zajišťující přístup na cizí pozemek)
  • služebnosti – způsoby přístupu k cizím nemovitostem na základě soudního rozhodnutí a smlouvy
 • 2) Nemovitosti – nároky k cizím nemovitostem
  • neoprávněné stavby (přechodná ustanovení a úprava v zákoně č. 40/1964 Sb. a zákoně č. 89/2012 Sb.)
  • určování hranic pozemků
  • přestavky – stavby zřízené před 1. 1. 2014 a po 1. 1. 2014
  • užívání cizího prostoru (§ 1023 o. z.)
  • oprávněné stavby na cizích pozemcích a superficiální zásada (dočasné stavby)
  • stavební tituly opravňující ke stavbám na cizích nemovitostech (obligační a věcněprávní – základní otázky)
 • 3) Žalobní nároky (formulace žalobních návrhů, důkazní břemena, výroky rozhodnutí soudů)
  • žalobní nároky a tzv. superficiální zásada
  • žalobní nároky a odstraňování nesprávných katastrálních zápisů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit