Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový zákon o znalcích

Správní a trestní právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. Jan Kněžínek,Ph.D.

náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR, od července 2018 do dubna 2019 byl ministrem spravedlnosti ČR

Odborný program

Účelem semináře je seznámit jeho účastníky s novou právní úpravou oblasti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů podle zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který nabyla účinnosti 1. ledna 2021 a nahrazuje dosavadní zákon z roku 1967. Pozornost bude věnována též přechodným ustanovením, jakož i oblasti výkonu státní správy ve znalecké agendě.

Program semináře:

 • Důvody přijetí a cíle nové právní úpravy
 • Přechodné období a přechodná ustanovení
 • Znalecká činnost a její výkon (znalci, znalecké kanceláře, znalecké ústavy)
 • Vznik, pozastavení a zánik oprávnění vykonávat znaleckou činnost
 • Seznam znalců
 • Práva a povinnosti znalců
 • Ustanovení znalce a osoby vykonávající jednorázově znaleckou činnost
 • Znalecký posudek
 • Znalečné
 • Dohled
 • Přestupky
 • Stručný exkurz do právní úpravy tlumočnické činnosti
 • Dotazy a diskuze

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit