Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Změny v oblasti mzdové a personální agendy v roce 2022 - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
25.01.2022
9.00 - cca 15.00
    —
208018

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Růžena Klímová

zkušená lektorka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy, autorka mnoha odborných článků a spoluautorka řady publikací v oblasti mzdového účetnictví

Odborný program

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2022 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Obsah semináře:

 • Aktuální informace
  • Antivir A a B – prodloužen do 28. 2. 2022
  • Aktuální informace týkající se příspěvku při karanténě a izolaci – zákon č. 518/2021 Sb. – účinnost 23. 12. 2021
  • Ochrana osobních údajů v souvislosti s testováním zaměstnanců dle mimořádného opatření, které nabylo účinnosti 17. 1. 2022
  • Podmínky pro nárok na příspěvek, výplata příspěvku, promlčení nároku, výpočet příspěvku
  • Krizové ošetřovné a zákon č. 520/2021 Sb. – nárok zpětně od 1. 11. 2021 nejdéle do 28. 2. 2022
  • Žádost o ošetřovné, podmínky nároku, výše ošetřovného
  • Práva pojištěnců a povinnosti zaměstnavatelů
 • Změny ve zdravotním pojištění dané zákonem č. 371/2021 Sb.
  • Změny v zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Změny v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojištěném na veřejné ZP
 • Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků – účinnost od 1. 11. 2021 (zrušeno NV č. 495/2001 Sb.)
 • NV č. 508/2021 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku – od 1. 1. 2022
 • Změny ve výpočtu penále od 1. 1. 2022 u pojistného na zdravotní a sociální pojištění – zákon č. 286/2021 Sb.
 • Změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti zaměstnanosti
  • Promítnutí změn v zákoně o NP do zákoníku práce
  • Doba ošetřovného je pro účely nároku na dovolenou dobou odpracovanou!
  • Příspěvek v době částečné práce – tzv. kurzarbeit
  • Podmínky, za kterých se příspěvek poskytne
  • Povinnosti zaměstnavatelů vůči úřadu práce
 • Zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy
  • Doplatek do nejnižší úrovně zaručené mzdy a platu
  • Doplatek se netýká náhrady mzdy
  • Další změny v této oblasti
  • Správný výpočet průměrného výdělku a jeho ochrana (nesmí být nižší než nejnižší úroveň zaručené mzdy)
  • Možnosti ručního výpočtu dovolené v hodinách u mateřské a rodičovské dovolené
  • Jak správně řešit přeplatek dovolené
 • Změny v zákoně o daních z příjmů
  • Sleva na poplatníka – 2 570 Kč
  • Zrušení měsíčního limitu u daňového bonusu
  • 4 násobek průměrné mzdy a sazba 23%
  • Správné postupy při poskytování stravenkového paušálu a jeho maximální výše v roce 2022
  • Zvýšení daňového zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za rok 2021
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech – účel potvrzení
  • Stručně o ročním zúčtování
 • Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení
  • Změny v zákoně č. 187/2006 Sb. (otcovská poporodní péče, změkčení podmínek u dlouhodobého ošetřovného a ošetřovného) – zákon č. 330/2021 Sb.
  • Nové redukční hranice pro rok 2022
  • Maximální vyměřovací základ v roce 2022
  • Další parametrické změny
  • Dobrovolná účast na důchodovém pojištění
  • Změny v ohlašovacích povinnostech vůči OSSZ od 1. 4. 2022
 • Parametrické změny ve zdravotním pojištění
  • Odpočet u poživatelů invalidních důchodů v roce 2022 a podmínky pro uplatnění
  • Minimální vyměřovací základ
  • Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy
  • Chráněný účet dlužníka
  • Náhradní výživné
  • Paušální náhrada nákladů při exekuci – od roku 2022
  • Výše paušální náhrady dle vyhlášky 517/2021 Sb., podmínky pro uplatnění
  • Příklady na výpočet paušální náhrady, promlčení nároku na paušální náhradu
  • Nové povinnosti zaměstnavatelů v rámci součinnosti – změna v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád
  • Parametrické změny v oblasti srážek ze mzdy v roce 2022
  • Vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
  • Posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
  • Roční zúčtování ve vztahu k exekuci na mzdu a při insolvenční srážce
  • Při exekuci na mzdu se započtou „kovidové odměny“ do platu jen ve výši ½ - viz. § 24a zákona č. 191/2020 Sb.
 • Další změny k datu konání seminář
  • Vyhláška č. 511/2021 Sb., náhrady cestovních výdajů v roce 2022
  • Průměrná mzda pro účely zaměstnanosti – 37 047 Kč a 4% podíl ZPS
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit