Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH ve vazbě na předpisy EU - ON-LINE

Daně, účetnictví (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Ing. Růžena Hrůšová

odbor Nepřímých daní Ministerstva financí

Odborný program

Seminář bude zaměřen zejména na změny při uplatňování DPH od 1. 7. 2021 u přeshraničních obchodů a dovozu malých zásilek, v návaznosti na změny předpisy EU, a další praktické problémy při uplatňování DPH podle aktuálně platné právní úpravy. Posluchači budou informováni také o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.

Výklad bude zaměřen zejména na:

  • vymezení základních pojmů (prodej zboží na dálku, prodej dovezeného zboží na dálku, zahraniční osoba, provozovatel elektronického rozhraní),
  • změny v pravidlech pro prodej zboží na dálku v EU (určení místa plnění, včetně nastavení jednotné prahové hodnoty do všech členských států), nová pravidla pro prodej dovezeného zboží na dálku
  • uplatňování DPH při obchodování se zbožím za použití elektronického rozhraní (fikce dodání zboží provozovatelem elektronického rozhraní – vymezení plnění, datum uskutečnění plnění, související povinnosti v oblasti registrace, povinnosti přiznat daň a vedení evidence pro účely DPH – na typových příkladech)
  • rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa na prodej zboží na dálku v EU,
  • změny v pravidlech pro poskytování některých služeb, rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa na další služby v EU,
  • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty (zrušení osvobození od daně při dovozu malých zásilek, nové volitelné režimy pro výběr daně – zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty a dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa),
  • sazby daně v roce 2021 a 2022,
  • změny ve správě DPH v tuzemsku ve vazbě na novelu daňového řádu,
  • případné další změny pro rok 2022,
  • informace o připravovaných změnách předpisů EU v oblasti DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit