Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

„Suchá“ novela vodního zákona a další projednávané změny v právní úpravě vodního hospodářství - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Kateřina Holendová

od roku 2013 pracovnice Povodí Vltavy, s. p., specialistka na vodní právo, v letech 2008 – 2013 pracovala na vodoprávním úřade Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jaroslava Nietscheová, prom. práv.

specialistka na vodní právo Povodí Vltavy, s.p., významnou měrou se podílí na legislativní přípravě novel vodního zákona, členka Výkladové komise pro vodní zákon Ministerstva zemědělství, členka Rozkladové komise ministra zemědělství a ministra životního prostředí, členka zkušební komise a lektorka Institutu pro veřejnou správu MV. Působí rovněž jako konzultant vodoprávních úřadů, je spoluautorkou či autorkou řady publikací a odborných článků.

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: AK/PV-601/2019 - "Suchá" novela vodního zákona a další přijaté a projednávané novely vodního zákona

Odborný program

Seminář je určen obcím a krajům, vodoprávním úřadům, pracovníkům obecních a krajských úřadů, vlastníkům a uživatelů vodních děl, vlastníkům a provozovatelům vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, správcům vodních toků a všem, kdo nakládají s povrchovými a podzemními vodami ve vodních dílech.

Významná tzv. „suchá“ novela vodního zákona, vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 544/2020 Sb. a nabyla účinnosti 1. února 2021. Obsahem semináře bude podrobný výklad jednotlivých ustanovení novely vodního zákona. Účastníci budou informováni také o dalších významných změnách, které jsou v současné době v legislativním procesu včetně záměru tzv. ústavní ochrany vody. Seminář je zaměřen na aktuální právní úpravu ve vodním hospodářství. Nedílnou součástí bude i blok dotazů na odpovědi účastníků.

Odborný program semináře:

  • změny vodního zákona vyplývající ze „suché“ novely
  • principy ochrany společnosti před suchem ve vodním právu
  • nové povinnosti při nakládání s vodami
  • nové kompetence vodoprávních úřadů a komisí pro sucho
  • postupy vodoprávních úřadů k ohlašovaným vodním dílům a terénním úpravám
  • připravované novely VZ a změny v právní úpravě vodního hospodářství
  • diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit