Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Obecní zřízení - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
22.10.2021
9.00 - cca 16.00
    —
207496

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Josef Vedral, Ph.D.

spoluautor správního řádu, autor publikace „Správní řád – komentář“ – II. aktualizované vydání: Polygon, 2012, autor komentáře k novému zákonu o kontrole: Polygon, prosinec 2015, je členem Legislativní rady vlády, působí na Právnické fakultě University Karlovy, spoluautor připravovaného Komentáře k zákonu o státní službě

Certifikace/Akreditace

Průběžné vzdělávání MV ČR

Seminář je akreditován Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb. jako průběžné vzdělávání.
Číslo/název akreditace: Zákon o obcích

Cena

Vložné: 2390 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Cílem semináře je seznámit jeho účastníky s právní úpravou obecního zřízení obsaženou v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Seminář je určen především představitelům obcí, tzn. zejména členům obecních zastupitelstev a úředníkům územních samosprávných celků působícím v obecních úřadech. Obsah semináře v zásadě sleduje systematiku zákona o obcích. V úvodu bude popsáno postavení obce jako územního samosprávného celku a stručně charakterizovány jednotlivé druhy obcí, které zná obecní zřízení. Další část semináře bude věnována samostatné a přenesené působnosti, jejich povaze a rozsahu a podmínkám, za kterých jsou vykonávány. V další části bude seminář zaměřen na jednotlivé orgány obcí a jejich postavení v rámci obce, vzájemné vztahy mezi nimi i vztahy navenek. Další blok semináře bude věnován právním předpisům obcí, se zaměřením především na obecně závazné vyhlášky obcí ve světle bohaté judikatury Ústavního soudu. Poslední část semináře bude věnována dozoru a kontrole samostatné a přenesené působnosti. Součástí výkladu budou i odkazy na relevantní soudní judikaturu, zejména Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu ale i Nejvyššího soudu.

Program semináře:

 • Obec a její právní postavení, druhy obcí (obce, města, městyse, statutární města, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti)
 • Samostatná působnost – povaha a rozsah samostatné působnosti v obecním zřízení a dalších zákonech, hospodaření obce, spolupráce obcí
 • Přenesená působnost – povaha a rozsah přenesené působnosti, kategorie obcí z hlediska rozsahu přenesené působnosti, veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti
 • Orgány obce, jejich pravomoci a vzájemné vztahy
  • Zastupitelstvo obce a postavení členů zastupitelstva
  • Rada obce
  • Starosta
  • Obecní úřad
  • Další orgány obce (zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti, obecní policie atd.)
 • Obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí
 • Dozor a kontrola samostatné a přenesené působností obcí

Pozn.: Podle zákona o DPH je cena tohoto semináře pro účastníky z územně samosprávných celků osvobozena od DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit