Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zadávání veřejných zakázek praktickým pohledem i pro začínající

Obchodní a občanské právo (seminář)

Lektor/lektoři

JUDr. David Raus, Ph.D.

předseda senátu Krajského soudu v Brně, vyučující na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Odborný program

Prakticky vedený diskusní seminář se zaměří na podstatná pravidla plynoucí ze zákona o zadávání veřejných zakázek, v nichž by se zadavatelé i dodavatelé měli orientovat, avšak která jsou v zadávací praxi vykládána často zkresleně, nesprávně a nepřesně a k nimž dostupná literatura neposkytuje dostatečný návod výkladu.

Posluchačům bude podán pokus o výklad zákona doplněný modelovými příklady, na nichž budou vysvětlovány vhodné a nevhodné postupy zadavatelů, které budou řešeny s využitím dostupné komentářové a jiné výkladové literatury a s využitím aktuální rozhodovací praxe soudů.

Seminář bude koncipován tak, aby byl užitečný i pro začínající zakázkáře jak na straně zadavatelů, tak na straně dodavatelů ucházejících se o získání veřejné zakázky. Na program tohoto semináře volně navazují programy seminářů pro pokročilé, jejichž konání je plánováno na 19. 10. 2021 a 23. 11. 2021.

Z plánovaných tematických okruhů:

 • Znaky zadání veřejné zakázky, zadavatelů a dodavatelů
 • Druhy veřejných zakázek a jejich praktické dopady
 • Předmět veřejné zakázky a předpokládaná hodnota veřejné zakázky
 • Postup a posloupnost kroků v zadávacích řízeních v jednotlivých režimech zadávání
 • Společná pravidla pro zadávání a odchylky pro jednotlivé druhy zadávacích řízení
 • Požadavky na kvalifikaci a prokazování jejich splnění v jednotlivých režimech zadávání
 • Hodnotící kritéria a hodnocení nabídek v jednotlivých režimech zadávání
 • Mimořádně nízká nabídková cena a mimořádně výhodné nabídky v jiných parametrech
 • Doplňování, objasňování a změny nabídek během zadávacího řízení
 • Změny zadávacích podmínek a změny smluvního instrumentaria pro plnění veřejné zakázky během zadávacího řízení
 • Vztah požadavků na kvalifikaci a pravidel pro hodnocení nabídek
 • Výhrada změny závazku a změny dodavatele pro období po uzavření smlouvy
 • Dodatečné změny smlouvy na veřejnou zakázku

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit