Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Nový stavební zákon z pohledu advokáta, stavebníka a souseda

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.09.2021
9.00 - cca 15.00
    —
21260

budova ČS VTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Novotného lávka 5, Praha 1

Detaily/doprava
Metrem trasa A: výstupní stanice Staroměstská, odtud pěšky směr Karlův most. Tramvají: na stanici Národní divadlo nebo náměstí Jana Palacha a dále pěšky směrem ke Karlovu mostu.
GPS: 50°5'7.496"N, 14°24'47.861"E

Mapa

Objednat


Vytisknout přihlášku

Lektor/lektoři

Mgr. František Korbel, Ph.D.

Advokát, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS v Praze. V letech 2007 – 2013 náměstek pro legislativu a informatiku několika ministrů spravedlnosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády. Člen rozkladové komise prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu vlády, Ministerstva financí a poradní komise Ministra spravedlnosti. Vysokoškolský učitel na katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Přední odborník na právo na informace. Problematiku práva na informace přednáší dlouhodobě od studentů výběrového semináře Právo na informace, přes posluchače z řad povinných subjektů až po soudce v rámci Justiční akademie. Podílí se na tvorbě a prosazování českého eGovernmentu. Je autorem a spoluautorem řady publikací, spoluautorem návrhu zákona o registru smluv. Zakládající člen společné výkladové skupiny Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti k zákonu o datových schránkách. Člen pracovní skupiny eIDAS Ministerstva vnitra pro elektronické doručování. Působí jako člen pracovní skupiny Ministerstva vnitra pro registr smluv a spoluautor metodiky k tomuto zákonu. Ve své advokátní praxi se věnuje stavebnímu právu a byl vedoucím autorského kolektivu návrhu nového stavebního zákona.

Cena

Vložné: 2790 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): 130 Kč/osobu   (cena včetně 10% DPH, obědy nejsou povinnou součástí účastnického poplatku)

Odborný program

Základní edukační seminář k představení obsahu, důvodů a cílů nového stavebního zákona z pohledu advokáta a účastníků řízení, které zastupuje. Srozumitelné představení všech hlavních změn, které pocítí účastníci řízení, ale i stavební úřady, dotčené orgány, územní samosprávné celky a soudy. Seminář je vhodný jako základní průřezové seznámení se s novým stavebním zákonem pro všechny uživatele stavebního práva a složkových zákonů používaných ve stavebnictví.

Lektor nejen popíše obsah této aktuálně nejvíce diskutované právní normy, ale vysvětlí i pozadí, důvody a příčiny jednotlivých ustanovení a jejich změny v průběhu legislativního procesu, na kterém se aktivně podílel jako vedoucí autorského kolektivu expertů, kteří připravili věcný záměr nového stavebního zákona i návrh jeho paragrafového znění.

Program semináře:

 • Důvody a cíle rekodifikace stavebního práva
 • Princip jeden úřad – jedno řízení – jedno razítko
 • Institucionální reforma (včetně sporů o ní a jejích změn)
  • původní návrh organizace státní stavební správy
  • vládní a opoziční návrh
  • výsledná podoba státní stavební správy
  • princip integrace a řešení dotčených orgánů
 • Územní plánování
  • hierarchie a vztahy územně plánovacích dokumentací
  • pořizování ÚPD
  • plánovací smlouvy
  • další požadavky obcí
  • soudní přezkum
 • Stavební hmotné právo
  • filozofie novinek a změn
  • územní a technické požadavky na výstavbu
  • vybrané změny složkových předpisů
  • práva a povinnosti osob ve výstavbě
  • prováděcí předpisy a normy
  • kategorizace staveb
  • provádění staveb
  • dokumentace staveb
  • výjimky
 • Stavební procesní právo
  • filozofie novinek a změn
  • jednotné a jediné řízení o povolení stavby
  • součinnost stavebníka a úřadu
  • věcná a časová koncentrace námitek
  • opravné prostředky, zákaz instančního ping-pongu
  • kontrola
  • kolaudace
  • změny a odstraňování staveb
  • nové řešení tzv. černých staveb
 • Digitalizace
 • Změny v soudním přezkumu
 • Dotazy a diskuse

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit