Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Návrh nového zákona o preventivní restrukturalizaci - ON-LINE

Obchodní a občanské právo (seminář)

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D.

vrchní ministerský rada a zástupce vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti. Ve své praxi a publikační činnosti se věnuje teoretickým aspektům českého a evropského insolvenčního práva a preventivní restrukturalizace. Národní expert v pracovní skupině Rady EU zabývající se přípravou směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva VŠE.

Odborný program

Seminář se zaměřuje na představení návrhu nového zákona o preventivní restrukturalizaci, kterým se implementuje evropská směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Seminář je určen odborné veřejnosti, která se setkává s obchodními korporacemi ve stavu finančních obtíží – advokátům, soudcům, krizovým manažerům, insolvenčním správcům, bankéřům a daňovým poradcům.

Cílem semináře je seznámit účastníky s úplnou novinkou v právním prostředí ČR, a sice s institutem preventivní restrukturalizace, který se zásadně odlišuje od existujícího insolvenčního řízení. Nový koncept nabízí podnikateli s životaschopným byznysem, který se pouze přechodně ocitl ve stavu finančních obtíží, nové možnosti odvracení úpadku. Poctivému podnikateli umožňuje vyjednávat kolektivní dohodu s klíčovými věřiteli, aniž by jej současně vystavoval známým rizikům a negativním efektům standardního insolvenčního řízení. Pro tento účel předkladatel vyvinul celou řadu nových mechanismů, které vystavěl na nekonvenčním modelu hybridního restrukturalizačního řízení.

Výklad se bude odvíjet od aktuálního legislativního stavu návrhu zákona.

Hlavní témata semináře:

 • Úvod ke směrnici 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci
 • Východiska návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci
 • Porovnání reorganizace a restrukturalizace
 • Fáze procesu restrukturalizace - hybridní řízení, role soudu, restrukturalizačního poradce a restrukturalizačního správce
 • Průběh negociace s věřiteli (sanační projekt vs. restrukturalizační plán)
 • Defensivní nástroje podnikatele (individuální a všeobecné moratorium a jeho účinky na existující smlouvy a soudní řízení)
 • Defensivní nástroje věřitelů (předběžný přezkum pohledávek)
 • Hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu a podmínky vnucení plánu nesouhlasícím věřitelům
 • Ochrana nového a prozatímního financování
 • Doprovodná novela insolvenčního zákona
 • Diskuse a odpovědi na dotazy účastníků

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit