Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Správní soudnictví - žaloby a řízení o nich v aktuální judikatuře - ON-LINE

Správní a trestní právo (seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
07.10.2021
9.00 - cca 16.00
    —
207403

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Objednat


Vytisknout přihlášku

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.

předseda senátu Nejvyššího správního soudu, pedagog na Právnické fakultě Univerzity Palackého

Cena

Vložné: 2590 Kč/osobu (cena včetně 21% DPH)

Oběd(y): Oběd není zajištěn.

Odborný program

Úlohou správních soudů je poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům osob dotčených činností nebo nečinností veřejné správy. Mohou tak ale činit pouze k žalobám osob, které takové dotčení tvrdí. Soudní řád správní rozlišuje čtyři základní žalobní typy ve správním soudnictví a upravuje řízení o nich. Úspěšnost žalobce, stejně jako žalovaného správního orgánu je do značné míry závislá na jejich procesní aktivitě, počínaje volbou správného typu žaloby až po důsledné a včasné uplatňování procesních práv účastníků.

Seminář je primárně zaměřen na seznámení účastníků s rozhodovací činností Nejvyššího správního soudu a krajských soudů rozhodujících ve správním soudnictví.

Samostatnou a významnou kapitolou je problematika judikatury správních soudů jako pramene (poznání) práva. I s odkazy na relevantní rozhodnutí Ústavního soudu a správních soudů budou účastníci semináře seznámeni se zásadami práce s judikaturou a limity její využitelnosti v praxi správních orgánů i dotčených osob a jejich zástupců.

Problematika žalobních typů a řízení o nich je ústředním tématem správního soudnictví a vztahuje se na všechny agendy v působnosti správních soudů. Je proto nezbytné získat a udržovat průběžnou vědomost o aktuální judikatuře v této oblasti. Na konkrétních příkladech bude demonstrován význam základních principů právní úpravy správního soudnictví pro praxi správních soudů, včetně problémů efektivity poskytované právní ochrany.

Poskytnutí aktuálních informací o výkladu procesních institutů správního soudnictví, jak je podávají soudy ve své rozhodovací činnosti, je proto hlavním cílem semináře.

Účastníci budou v  přednášce seznámeni se starší i zcela aktuální judikaturou českých soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Komentované judikáty jsou při výkladu systematicky seřazeny a vybrány se zvláštním zřetelem k rozhodnutím (dosud) nepublikovaným.

Základní témata semináře:

 • Využitelnost judikatury správních soudů v praxi správních orgánů i dotčených osob
 • Zásady práce s judikaturou správních soudů
 • Výchozí principy právní úpravy správního soudnictví a jejich projevy
 • Působnost a pravomoc soudů ve správním soudnictví
 • Žalobní typy ve správním soudnictví a řízení o nich
  • Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
  • Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánu
  • Žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu
  • Návrh na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části (včetně tzv. incidenčních návrhů)
 • Pozornost je věnována zejména
  • Volbě žalobního typu
  • Náležitostem žalob a jejich včasnosti
  • Specifikům řízení o jednotlivých typech žalob s důrazem na práva účastníků řízení
  • Pravomoci správních soudů v případě jednotlivých žalobních typů

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit