Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

DPH od A do Z pro daňové a účetní specialisty - ON-LINE

Daně, účetnictví (dvoudenní seminář)

Termín

Den/dny konání
Č. termínu
MístoObjednávky
08.09.2021, 9.9.2021
1. den - 9.00 - cca 16.30, 2. den - 9.00 - 14.00
    —
207366

on-line

Detaily/doprava
Seminář bude probíhat po internetu (on-line). Přístupové údaje obdrží každý posluchač před zahájením semináře na svou e-mailovou adresu. Po technické stránce není vyžadováno žádné zvláštní vybavení, stačí běžný počítač s prohlížečem a zvukovým výstupem (reproduktory nebo sluchátka), případně mikrofonem.

Termín není aktuální

Jak se připojíte k on-line semináři (podrobný návod, PDF)

Lektor/lektoři

Ing. Václav Benda

BVO CZ s.r.o., specialista na oblast DPH, spoluautor zákona o DPH

Odborný program

Tento dvoudenní seminář je určen především pro daňové poradce a specialisty, účetní a další osoby, které si chtějí prohloubit své znalosti platného znění zákona o DPH. Při výkladu bude probrána komplexně podle jednotlivých oblastí problematika uplatňování DPH, včetně změn, které byly provedeny v zákoně o DPH v průběhu roku 2021 a aktuálních metodických informací GFŘ k problematice DPH. Účastníci budou informování také o připravovaných změnách zákona o DPH od roku 2022. Výklad budou prováděn s využitím příkladů, judikátů Soudního dvora EU a dalších metodických pomůcek i praktických zkušeností lektora s uplatňováním DPH. Dostatečný prostor bude vyhrazen na diskusi a dotazy účastníků ke konkrétním aplikačním problémům.

Výklad bude zaměřen zejména na:

 • základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH
 • vymezení některých základních pojmů, včetně nových pojmů od roku 2021
 • vymezení osob povinných k dani, obratu a podmínky pro jejich registraci v roce 2021
 • vymezení místa plnění při dodání zboží
 • vymezení místa plnění při prodeji na dálku od 1. 7. 2021
 • vymezení místa plnění při poskytování služeb
 • vymezení místa plnění při pořízení zboží z jiného členského státu a při dovozu zboží
 • uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů
 • vznik povinnosti přiznat daň a stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku
 • vystavování daňových dokladů
 • stanovení základu daně, výpočet daně, opravu základu daně a výše daně, včetně vystavování příslušných dokladů
 • opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky
 • sazby daně se zaměřením na změny v roce 2020 a od 1. 1. 2021
 • osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021
 • uplatňování DPH u dodávek zboží mezi plátci z různých členských zemí EU, včetně specifických postupů při přemístění zboží, dodání a pořízení v režimu skladu (call-off stock) a při dodání zboží v řetězci
 • uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021
 • uplatňování DPH při obchodech se zbožím za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021
 • osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu po změnách v roce 2020
 • pravidla uplatňování DPH u služeb mezi plátci z různých členských zemí se zaměřením na praktické problémy
 • přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí, včetně dovozu zboží z Velké Británie
 • přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty od 1. 7. 2021
 • vývoz zboží a osvobození od daně při vývozu zboží po změnách v roce 2020, včetně dodání zboží do Velké Británie
 • uplatňování nároku na odpočet daně
 • zvláštní režim pro cestovní službu, včetně změn od 1. 1. 2022
 • zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi
 • trvalé a dočasné použití režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění v roce 2021
 • správu DPH v tuzemsku se zaměřením na změny od 1. 1. 2021 (povinná elektronická podání, vracení nadměrného odpočtu, záloha na nadměrný odpočet)
 • podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení v roce 2021
 • rozšíření zvláštní režim jednoho správního místa od 1. 7. 2021
 • opatření Ministerstva financí v souvislosti s COVID-19 v roce 2021

Účastníci semináře obdrží podkladové materiály zahrnující aktuální právní předpisy a metodické pomůcky a prezentaci k semináři v tištěné formě, podle které bude prováděn výklad a na příkladech vysvětlovány praktické aplikace zákona o DPH.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit