Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty
Agentura BOVA: Semináře, školení, kurzy - daně, právo, účetnictví
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Odborné publikace
Agentura Bova - Nakladatelství POLYGON: Kontakty

Zdravotní pojištění 2022 - změny a řešení situací na základě dotazů z praxe

Daně, účetnictví (seminář)

Lektor/lektoři

Ing. Antonín Daněk

Specialista ve zdravotním pojištění získal svoje zkušenosti a znalosti dlouholetým pravidelným a intenzivním kontaktem s odbornou sférou, zejména se zaměstnavateli. Má za sebou 20 let výkonu vedoucí funkce, kontrolní činnosti u zaměstnavatelů a metodického působení ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR. V rámci České republiky provádí metodickou a poradenskou činnost v celé šíři spektra zdravotního pojištění. Přednáší problematiku zdravotního pojištění od roku 1995 především pro mzdové účetní a další specialisty v oblasti zpracování mezd, ale také i pro pracovníky softwarových firem a pro pracovníky zdravotních pojišťoven. Rozsáhlá je jeho publikační činnost. Kromě jiného je autorem oblasti zdravotního pojištění v publikaci Abeceda mzdové účetní, každoročně vydávané nakladatelstvím ANAG Olomouc.

Odborný program

Seminář je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem. Část semináře je koncipována i formou odpovědí na dotazy a řešení konkrétních situací z praxe.

Program semináře:

 • Nová hodnota minimální mzdy s dopady do zdravotního pojištění.
 • Průměrná mzda a rozhodné částky ve zdravotním pojištění.
 • Změny v související právní úpravě a jejich dopady do zdravotního pojištění.
 • Zvýšené platby státu a odpočet od příjmu zaměstnance.
 • Aplikace nařízení Evropské unie po Brexitu.
 • Kdy zaměstnavatel plní za zaměstnance zákonné povinnosti?
 • Kdy vzniká, resp. nevzniká, ve zdravotním pojištění zaměstnání?
 • Jak se postupuje, když se osoba nestane z pohledu zdravotního pojištění zaměstnancem, a kdy k takovým situacím dochází?
 • Výklad pojmů důležitých pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění.
 • Komentář k ustanovení § 3 z. č. 592/1992 Sb., řešící stanovení vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Poměrná část minimálního vyměřovacího základu.
 • Co všechno je zapotřebí prověřit ve vazbě na minimum zaměstnance?
 • Typy čestných prohlášení a jejich smysl.
 • Různé varianty nemoci a jejich dopad do placení pojistného zaměstnavatelem.
 • Posuzování nezaopatřenosti jednak pro řešení zdravotního pojištění studentem, jednak pro postupy zaměstnavatele při zaměstnávání těchto osob.
 • Chyby zaměstnavatele a zaměstnance ve zdravotním pojištění.
 • Souběh příjmů, zákonné minimum a skončení dalšího zaměstnání.
 • Zatajený příjem zaměstnance.
 • Nepřípustný souběh osoby bez zdanitelných příjmů.
 • Důsledky neodhlášení zaměstnance u dohod při poklesu příjmu pod rozhodnou částku.
 • Platba chybně provedená, problémové situace u plateb pojistného zaměstnavatelem.
 • Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • Mimořádně závažná událost v životě zaměstnance.
 • Zaměstnanec dosáhl důchodového věku, ale důchod nepobírá.
 • Plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatelem – přihlášky, odhlášky, „státní kategorie“.
 • Zpětné přiznání důchodu.
 • Postupy zaměstnavatele, když zaměstnanec skončí zaměstnání.
 • Kopie záznamu o pracovním úrazu.
 • Ukončení činnosti zaměstnavatele, povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám, přechod zaměstnanců k jinému zaměstnavateli.
 • Předčasný důchod.
 • Zaměstnanec si „na zkoušku“ odskočí do zahraničí.
 • Zkrácené úvazky.
 • Studenti po dosažení věku 26 let ve zdravotním pojištění.
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele.
 • Péče o blízkou osobu.
 • Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven.
 • Mateřská a rodičovská dovolená, péče o dítě.
 • Modrý průkaz pojištěnce pro osoby ze třetích zemí.
 • Nárok na zdravotní péči na Slovensku.
 • Skončení zaměstnání a „státní kategorie“.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislostech zdravotního pojištění.

Účastníci obdrží pracovní materiál, možnost individuálních konzultací po skončení semináře.

Informace pro účastníky seminářů

nahoru

Nákupní košík

Nákupní košík je prázdný.

Přihlášení

Odběr novinek

Odhlásit